„SEO blog”
top2
2018.09.28.

SEO obsah v skratke | Súčasné trendy v optimalizácii

SEO obsah

Prvé pozície vo vyhľadávačoch sú vysoko žiadané.

 

Konkurencia je bohatá a silná. Spadajú sem majitelia e-shopov, blogy, ale aj iné webové stránky s rôznym zameraním. To sme spomenuli len veľmi malú časť toho, čo tvorí súčasný virtuálny svet. Ako sa dostať medzi jednotky a aké trendy vládnu v súčasnosti v oblasti SEO? Všetko si postupne vysvetlíme.

SEO definícia

SEO, čo to je? V krátkosti si vysvetlime, čo sa ukrýva za tromi písmenami - SEO. Je to skratka z anglického výrazu “Search Engine Optimization”, teda optimalizácia pre vyhľadávače. Optimalizácia hľadá najvhodnejšie riešenia pre webové stránky, dôraz sa kladie na SEO obsah, ale i na použitie kľúčových slov v jednotlivých častiach webu, aby bolo hodnotenie “výborné” a tým stránky dosiahli vysoké pozície vo vyhľadávačoch. V konečnom dôsledku ide o zvýšenie návštevnosti a obľúbenosti webu.  V úvode si napíšeme niečo o definícii optimalizácie a následne sa budeme bližšie venovať jednotlivým atribútom obsahu stránky. 

 

 

SEO návod: Aké máme možnosti? 

Ako však vieme vyhodnotiť, čo je najlepšie a čo Google považuje za pozitívum? V prvom rade si musíme uvedomiť, že požiadavky pre dobré umiestnenie vo vyhľadávačoch nie sú stabilné. Neustále sa menia a vylepšujú, aby sa predišlo rôznym špekuláciám zo strany majiteľov webu. Google rieši predovšetkým spokojnosť návštevníkov. Spokojný návštevník je ten, ktorý nájde pri zadaní kľúčového slova relevantné výsledky. Preto ešte skôr ako vykonáme nejaké zmeny, by sme sa mali zamyslieť nad tým, koho chceme upútať a priviesť na našu stránku, aby zmeny, ktoré prebehli na našom webe, neboli len zbytočne investovaným časom a energiou. 

 

Funguje to asi takto:

SEO do vyhľadávača zadáte kľúčové slovo "topánky". Vyhľadávač vygeneruje niekoľko miliónov výsledkov. Čo spraví návštevník? Prezrie si prvé 2 - 3 stránky, teda hľadá informáciu medzi prvými pozíciami. Výsledky sú zoradené podľa relevantnosti. Ak máte zadefinované pre svoj web ako kľúčové slovo slovo čižmy, nemôžete očakávať, že sa web umiestni medzi vygenerovanými výsledkami a už vôbec nie, že budete na prvých pozíciách.

 

Z toho vyplýva, že výber kľúčových slov pre web, ale i pre jednotlivé podstránky musí byť stotožnený s obsahom samotného webu a zároveň by malo ísť o slová, ktoré sa používajú častejšie. Niekedy je však lepšie použiť ako kľúčové slovo výraz, ktorý sa síce vyhľadáva v dostatočnom počte, ale nezvyšuje nám tým úmerne i veľkosť našej konkurencie. Mali by sme zvážiť všetky príbuzné pojmy, ktoré súvisia s danou témou a využívať nielen jednoslovné kľúčové slová, ale i kratšie výrazy, ktorých frekvencia je tiež vo vyhľadávačoch vyššia. Následne sa môže pristúpiť k podrobnej analýze, ktorá odhalí všetky nedostatky a nasmeruje vás, aké zmeny je nutné vykonať na stránkach. 

 

 

SEO obsah - content: Čo je dôležité pri jeho vytváraní?

Do hry vstupujú nielen technické parametre, funkčnosť stránky, zabezpečenie, nízka chybovosť stránky, ale i také faktory ako je design stránky, jej obsah, prelinkovanie a celková kvalita jednotlivých príspevkov. Môžeme aplikovať na náš web nejaký jednoznačný návod, ktorého sa pridŕža i samotné SEO? 

 

Známym faktom je, že niečo ako SEO optimalizácia návod v podstate neexistuje. Môžeme však vnímať to, aký vplyv na pozície majú jednotlivé faktory. Našu pozornosť by sme mali upriamiť na všetky, pretože iba vyvážená stránka je dobrá. V súčasnosti sa za jeden z najdôležitejších považuje spomínaný content, čiže obsah webu.

 

 

TrendyKvalitný, zaujímavý a originálny obsah, ktorý ľudí osloví, ich zároveň udrží na stránke a to je cieľom. Je dôležité sledovať trendy a zaoberať sa relevantnými témami. Samozrejme rovnako dôležité je, aby sme poskytovali i kvalitné služby a produkty. My im však musíme dať pridanú hodnotu a to spravíme práve tak, že budeme mať naozaj dobrý content. Detaily a zaujímavosti lokálneho charakteru zvýšia kredit každému textu. Nemali by sme zostať na povrchu, ale tému naozaj rozpracovať a dostať sa čo najviac do hĺbky. Práve takéto texty sú najviac cenené a majú veľký prínos pre návštevníkov. 

 

 

Viete to posúdiť sami podľa seba, keď vyhľadávate informácie na internete a dostanete síce veľké množstvo výsledkov, ale žiadna v podstate nie je postačujúca. Ide o povrchné informácie, ktoré sú dostupné na väčšine webov, ktoré pracujú s danou témou, no stráca sa tu originalita, detaily a tiež zmysel témy. Radšej sa venovať jednému, čo dvom textom s vysokou pridanou hodnotou, ako toho napísať síce veľa, no bez jasného cieľa a zmyslu. Dĺžka textu je síce dôležitá a čím je text dlhší, tým má väčšiu cenu, no prednostne by sme sa mali  zameriavať na to, aby sme vytvorili hodnotný a zaujímavý obsah. 

 

 

SEO meta description

Súčasťou textu majú byť i spomínané kľúčové slová. Mali by sme ich použiť nielen v tele textu, ale i v popise a nadpise. Je to dôležité kvôli tomu, že nám to pekne zadefinuje obsah a navyše je to dobre čitateľné i pre vyhľadávač. Upútať návštevníkov, to je práca predovšetkým nadpisu a popisu, pretože práve podľa týchto dvoch atribútov, sa návštevník rozhoduje, či vôbec na danú stránku vstúpi. Ak už pri tomto úvodnom kroku nevieme zaujať a návštevník nás medzi všetkými výsledkami preskočí, tak budeme mať úplne zbytočne na stránke kvalitné obsah s pútavými témami. Nadpis - title a popis - meta description majú významnú úlohu pri nalákaní ľudí na stránku, preto im musíme venovať dostatočnú pozornosť. 

 

Formát textu by nemal byť príliš zliaty a uťahaný. Je lepšie text rozdeliť do skupín a odstavcov. Kratšie odstavce sú lepšie, pretože takýto text pôsobí na čitateľov lepšie. Jednotlivé témy, ktorým sa v článku venujeme by sme mali označiť nadpismi. Mali by sme používať viacero kategórií, teda nadpisy s rôznou dôležitosťou. Označujeme ich ako H1, H2, H3... . 

 

PicturesNemali by sme zabúdať ani na obrázky, na ktoré sa často kladie veľmi malý dôraz a podceňujú sa.  Optimalizácia obrázkov je súčasťou on - page optimalizácie. Je dobré, ak v popise obrázkov používame kľúčové slovo, dáva to jednoznačnú líniu pre vyhľadávače. Používať je nutné obrázky, ktoré sú spojené s témou a majú pre danú tému výpovednú hodnotu. Teda text pekne ilustrujú. Môžeme siahnuť do rôznych databáz, ktoré sú dostupné voľne na internete, alebo investovať do kvalitných fotografií. Výborným prostriedkom na zvýšenie záujmu návštevníkov sú i videá. Mali by sme popustiť uzdu fantázii a pripraviť si dobré podklady pre zverejnenie naozaj dobrého obsahu. 

 

Názorný grafPokiaľ píšeme nejaký text, ktorý má odbornejší charakter, tak by sme mali používať i grafy, ktoré majú vysokú výpovednú hodnotu. Pekne znázorňujú jednotlivé parametre a názorne zobrazujú existujúce analýzy. Čitateľ dostane na malom priestore, pomerne veľké množstvo informácií. Nie je nutné siahať po komplikovaných variantách. Úplne postačí jednoduchá a základná schéma, ktorá porovná zopár dôležitých údajov. Inak sa môže stať, že čitateľa unavíme. 

 

 

 

Čo sa týka vytvárania linkov na iné stránky, tak tu sa zmenila jedna podstatná vec. Tzv. pr linkbuilding staval v minulosti na kvantite, čiže keď mala stránka veľa prepojení s inými webmi, tak bola dobre hodnotená. V súčasnosti ide skôr o kvalitu. Rieši sa kvalita stránok, ku ktorým vedú linky. Mali by mať logickú nadväznosť, teda obsah, ktorý nadväzuje a má logický význam. Tiež je dôležité, aké linky smerujú k vašej webovej stránke. 

 

Podobne je na tom i interné prelinkovanie. Teda, ak vytvárate obsah pre nejakú stránku, mali by ste si najskôr premyslieť celkovú štruktúru obsahu a následne začať vytvárať jednotlivé príspevky. Po napísaní jednotlivých textov viete úplne prirodzene prelinkovať jednotlivé články a to bez toho, aby to pôsobilo umelo a neprirodzene. 

 

Dobrý text má viesť čitateľa po súvislej línii, no občas musí byť čitateľ "vyrušený", aby spozornel. Práve na toto "vyrušenie" môžete využívať ilustračné prostriedky ako sú fotky, obrázky, či videá. 


bottom2
© 2008-2016 Všetky práva vyhradené.