top2

Budovanie spätných odkazov - cenník


Česko


70,- €/ mesiac
so zmluvou na 6 mesiacov
90,- €/ mesiac
so zmluvou na 3 mesiace

crosstick Mesačne 10 spätných odkazov
info

Každý mesiac 10 kvalitných spätných odkazov na webovú stránku.

crosstick Maximálne 60 spätných odkazov
info

Z každej krajiny 60 spätných odkazov, zo 60 rôznych domén.

crosstick Domény s koncovkou .cz
info

Kvalitné a silné spätné odkazy z českých domén.

crosstick Originálne články v českom jazyku
info

Každý mesiac 10 originálnych článkov s cca 1200 znakmi textu so spätným odkazom na webovú stránku.

crosstick Budovanie spätných odkazov
info

Budovanie spätných odkazov vždy z inej domény.

crosstick Mesačný report
info

Mesačný report o budovaní spätných odkazov.

crosstick Poradenstvo
info

 V prípade nejasností alebo otázok bezplatné poradenstvo.

crosstick Domény s 11 až 17 ročnou históriou
info

 Budovanie kvalitných a silných odkazov na mesačnej úrovni z 11 až 17 ročných domén.

crosstick Staré a silné domény
info

Budovanie spätných odkazov zo starých a silných domén na mesačnej úrovni.
Maďarsko


70,- €/ mesiac
so zmluvou na 6 mesiacov
90,- €/ mesiac
so zmluvou na 3 mesiace

crosstick Mesačne 10 spätných odkazov
info

Každý mesiac 10 kvalitných spätných odkazov na webovú stránku.

crosstick Maximálne 60 spätných odkazov
info

Z každej krajiny 60 spätných odkazov, z 60 rôznych domén.

crosstick Domény s koncovkou .hu
info

Kvalitné a silné spätné odkazy z maďarských domén.

crosstick Písanie článkov v maďarským jazyku
info

Každý mesiac 10 originálnych článkov s cca 1200 znakmi textu so spätným odkazom na webovú stránku.

crosstick Budovanie spätných odkazov
info

Budovanie spätných odkazov vždy z inej domény.

crosstick Mesačný report
info

Mesačný report o budovaní spätných odkazov.

crosstick Poradenstvo
info

V prípade nejasností alebo otázok bezplatné poradenstvo.

crosstick Domény s 11 až 17 ročnou históriou
info

Budovanie kvalitných a silných odkazov na mesačnej úrovni z 11 až 17 ročných domén.

crosstick Staré a silné domény
info

Budovanie spätných odkazov zo starých, silných domén na mesačnej úrovni.
Slovensko


70,- €/ mesiac
so zmluvou na 6 mesiacov
90,- €/ mesiac
so zmluvou na 3 mesiace

crosstick Mesačne 10 spätných odkazov
info

Každý mesiac 10 kvalitných spätných odkazov na webovú stránku.

crosstick Maximálne 60 spätných odkazov
info

Z každej krajiny 60 spätných odkazov, z 60 rôznych domén.

crosstick Domény s koncovkou .sk
info

Kvalitné a silné spätné odkazy zo slovenských domén.

crosstick Písanie článkov v slovenskom jazyku
info

Každý mesiac 10 originálnych článkov s cca 1200 znakmi textu so spätným odkazom na webovú stránku.

crosstick Budovanie spätných odkazov
info

Budovanie spätných odkazov vždy z inej domény.

crosstick Mesačný report
info

Mesačný report o budovaní spätných odkazov.

crosstick Poradenstvo
info

V prípade nejasností alebo otázok bezplatné poradenstvo.

crosstick Domény s 11 až 19 ročnou históriou
info

Budovanie kvalitných a silných odkazov na mesačnej úrovni z 11 až 19 ročných domén.

crosstick Staré a silné domény
info

Budovanie spätných odkazov zo starých, silných domén na mesačnej úrovni.
Rakúsko


140,- €/ mesiac
so zmluvou na 6 mesiacov
180,- €/ mesiac
so zmluvou na 3 mesiace

crosstick Mesačne 10 spätných odkazov
info

Každý mesiac 10 kvalitných spätných odkazov na webovú stránku.

crosstick Maximálne 60 spätných odkazov
info

Z každej krajiny 60 spätných odkazov, z 60 rôznych domén.

crosstick Domény s koncovkou .at
info

Kvalitné a silné spätné odkazy z rakúskych domén.

crosstick Písanie článkov v nemeckom jazyku
info

Každý mesiac 10 originálnych článkov s cca 1200 znakmi textu so spätným odkazom na webovú stránku.

crosstick Budovanie spätných odkazov
info

Budovanie spätných odkazov vždy z inej domény.

crosstick Mesačný report
info

Mesačný report o budovaní spätných odkazov.

crosstick Poradenstvo
info

V prípade nejasností alebo otázok bezplatné poradenstvo.

crosstick Domény s 11 až 17 ročnou históriou
info

Budovanie kvalitných a silných odkazov na mesačnej úrovni z 11 až 17 ročných domén.

crosstick Staré a silné domény
info

Budovanie spätných odkazov zo starých, silných domén na mesačnej úrovni.
bottom2
© 2008-2016 Všetky práva vyhradené.