top2

SEO weblog

SEO blog: stručné návody, tipy a triky pre úspešný content a digital marketing 

 

SEO blogSearch engine optimization, teda optimalizácia pre vyhľadávače, je v dnešnej dobe známy pojem. Ako to však presne funguje a od čoho závisia top pozície jednotlivých stránok? Prečo môžete mať niekedy pocit, že aj napriek vynaloženému úsiliu sa k prvým pozíciám ani nepribližujete?! Vieme vám poradiť zopár účinných tipov a trikov ako sa vysporiadať s veľkou konkurenciou a byť majiteľom úspešnej a zaujímavej stránky, ktorá bude jednoducho navštevovaná a obľúbená. 

 

Aj týmto témam sa bude venovať náš SEO blog. Faktom však je, že  by ste nenašli žiadne presné pravidlá, ktoré by vám zaručovali, že dosiahnete dobré výsledky. Nedá sa tu aplikovať ani nejaký copyright, pretože to, čo fungovalo na jednom webe, nemusí fungovať na inom. Jednoducho musíte byť v strehu a sledovať aktuality. 

 

Trendy sa menia a tak ako sa zvyšuje rýchlosť internetu, či kvalita používaných technológií, tak sa zrýchľuje i tempo, ktoré musíte držať so svojou konkurenciou. Nie je vôbec jednoduché, ak sa máte venovať naplno svojmu podnikaniu, či blogu a ešte mať prehľad v oblasti optimalizovania stránok. Všetky činnosti si vyžadujú čas a veľa energie. My však nevieme pracovať dvadsaťštyri hodín denne, práve preto musíme uvažovať racionálne a začať využívať služby profesionálov.

 

Je nutné však investovať do služieb, ktoré sú efektívne a prinesú nám v budúcnosti zisk. Ak premeníme potencionálnych návštevníkov na návštevníkov a následne potencionálnych zákazníkov na zákazníkov, tak sa zvýši nielen naša návštevnosť a spolu s ňou i záujem o produkty a služby, ktoré ponúkate, ale prinesie to i obrat a zisk, ktorý je nevyhnutnosťou pre každého podnikateľa. 

 

Následne môžeme stavať na kvalite ponúkaných produktov, prípadne služieb. Niektorí začínajúci podnikatelia sa odvolávajú práve na kvalitu svojich výrobkov - služieb. Tvrdenie, že postačí, ak budete pracovať na neustálom zvyšovaní kvality produktov, nie je celkom presné. Nemôžeme poprieť, že je to nesmierne dôležité. Musíme sa však zamyslieť nad tým, ako sa o týchto vysoko kvalitných produktoch majú dozvedieť potencionálni zákazníci, ak bude stránka visieť niekde na konci vyhľadávaných výsledkov. Na to, aby bola ocenená kvalita jednotlivých produktov, musíme byť videní a nájdení. Toto tvrdenie je vytrhnuté z kontextu a tým pádom prestáva dávať význam. 

 

SEO blog

Pri optimalizovaní stránok využívame rôzne nástroje, tým sa budeme venovať nižšie. Dôležité však je, aby sme optimalizovali nielen hlavnú stránku, ale i jednotlivé podstránky, prípadne i podstránky podstránok. Každá stránka, nech je akejkoľvek priority, musí mať zadefinované správne kľúčové slovo. Kľúčové slovo dovedie návštevníka na miesto na stránke, ktoré mu má poskytnúť relevantnú informáciu. Teda, ak zadá do vyhľadávača výraz "dámeske tričká", tak očakáva, že sa do stane na stránku, ktorá bude priamo obsahovať ponuku dámskych tričiek. Ak by sa však slovo zadefinovali pre inú podstránku, na ktorej nie je ani zmienka o danom produkte, tak návštevník zaručene okamžite opustí web a už sa naň nevráti. Hovoríme o tzv. pokazenom prvom dojme, ktorý sa už nedá vrátiť späť, alebo len veľmi ťažko a s množstvom vynaloženej "zbytočnej" energie. 

 

Energiou by sme však nemali zbytočne mrhať a sústrediť sa na aktuálnejšie a nevyhnutnejšie činnosti, ktoré súvisia s chodom samotného obchodu. Vymýšľajme nové kampane a buďme vnímaví. Mal by nás zaujímať názor ostatných ľudí, aj keď budeme musieť čeliť s kritikou, ktorá sa veľmi ťažko počúva. Zamyslime sa však nad faktom, že čo nás v živote najviac posunulo sa posúva. Vďaka čomu napredujeme a čo nás prinúti byť aktívnymi? Je to práve kritika, či už ide o jej pozitívnu alebo negatívnu formu. Naučiť sa počúvať, vedieť aplikovať dané požiadavky, je naozajstným majstrovstvom a mnohokrát chýba i úspešným manažérom, ktorí vedú veľké tímy ľudí. Hrdosť musí ísť v tomto prípade stranou a nastúpiť musí racionalita.

 

Google, tools

Zaujímavosťou je i to, že Google spracováva zmeny na webe pomocou algoritmu pre svoj vyhľadávač a tie sa prejavia niekedy i o pár dní, či dokonca mesiacov. Najnepriaznivejšiu východiskovú  pozíciu majú nové weby. Do hry vstupuje dôveryhodnosť a tiež stabilita jednotlivých stránok a to majú predovšetkým weby, ktoré sú na trhu dlhodobo. Teda sú vo všeobecnosti uprednostňované. Ako sa však vyvíja algoritmus od Google, tak isto sa mení i optimalizácia pre vyhľadávače, či jednotlivé tools (nástroje). Jednotlivé nástroje vieme využívať veľmi jednoducho a efektívne, mnohé z nich sú voľne dostupné na internete. Chce to však určitú zručnosť a základné vedomosti z danej oblasti. Následne vieme využívať ich možnosti veľmi efektívne. 

 

SEO blogAk chceme dosiahnuť pozitívne zmeny, musíme pristúpiť k razantným krokom. Chce to dlhodobú stratégiu, ktorá musí mať prirodzený priebeh. Takéto stránky nebývajú penalizované a zvyšuje to ich celkové hodnotenie. Majitelia webov však bývajú netrpezliví. Očakávajú okamžité výsledky a často si práve týmto veľmi uškodia. Kvalitná optimalizácia je neustále vyvíjajúci sa proces a dĺžka jeho trvania je veľmi individuálna. Každý web je v inej kondícii a to je nutné zohľadniť aj v tomto prípade. Najideálnejšie je vybrať si konrétnu agentúru, ktorá sa bude starať o webovú stránku a dohliadať na jej optimálny stav a chod. Kvalitná webová stránka, ktorá je pravidelne optimalizovaná, sa postupne dostane na predné pozície a predbehne konkurenciu. Chce to však sústavnú a poctivú prácu. Nestačí, ak sa spraví zopár účinných krokov, dlhodobá práca je nevyhnutnosťou. 

 

V súčasnosti sa všetko zameriava na stabilitu a kvalitu. Je nutné zamerať sa na získanie kvalitných odkazov, ktoré nám zdvihnú hodnotenie. K tomu pridáme kvalitný obsah stránok, ktorý je zaujímavým čítaním pre návštevníkov a k tomu by mal byť do určitej miery i interaktívny. Prehľadnosť stránky a jasne definovaná štruktúra dopĺňa samotný obsah. Pri jej vytvorení musíme poznať našu cieľovú skupinu návštevníkov. Ich záujmy a potreby nás povedú pri jej zostavovaní. Bezchybný technický chod webu by mal byť samozrejmosťou a tu sa ani nebudeme zastavovať. Stabilita a dôveryhodnosť dopĺňa vo výraznej miere množstvo parametrov, ktoré sa sledujú pri hodnotení stránky, ktorých je samozrejme oveľa viac ako sme si tu napísali.

 

Content a digital marketing

Podstatné je, aby bola stránka v dobrom technickom stave, mala prehľadnú štruktúru, bohatý a zaujímavý obsah.  Na webe by ste mali byť aktívni a publikovať nový obsah - content marketing. Malo by sa to diať priebežne. Obsah by mal byť nastavený tak, aby si ho vyhľadalo čo najviac návštevníkov. Zvýšiť návštevnosť webu nestačí. Ľudia by mali na vašej stránke zostať a neodísť hneď v prvých sekundách (bounce rate). Čo ich zaujíma a čo sledujú viete zistiť pomocou Google Analytics. Má to tiež vplyv na hodnotenie stránky. Zapracovať záujmy ľudí do štruktúry webu predurčuje túto stránku na úspech. Na základe získaných informácií sa vytvorí podrobná analýza a jednotlivé nedostatky sa odstránia, či sa to týka technického stavu, štruktúry alebo samotného obsahu stránky. 

 

SEO blogČo si máme predstaviť pod zaujímavým obsahom stránky. Každý človek je individualita a tým pádom sa predstavy o dobrej stránke určite nestretnú. Práve preto musíme vedieť, koho chceme zaujať. Iné veci budú zaujímať tridsaťročnú mamičku dvoch detí ako dvadsaťročného slobodného muža. Mali by sme spoznať našu cieľovú skupinu. Presne zistiť, aké má záujmy a čo je pre ňu príťažlivé. Iné veci zafungujú v e-shope a iné na blogu. Samozrejme nesmie sa pristúpiť k nejakým umelým štruktúram. Prirodzenosť je nadovšetko i v tomto prípade. 

 

Malo by nás zaujímať to, kde pracujú. Aj ako bývajú, či sú v byte, alebo rodinnom dome. Aké majú záujmy. Zbytočne budeme ponúkať športové náradie spomínanej mamičke. Možno iba ak by mala deti, ktoré športujú, teda tu prichádzame na to, že i detaily sú dôležité. Fakty ako vek, pohlavie sú základom. Ak sa chceme venovať napríklad predaju záhradného náradia, tak zbytočne budeme mať návštevníkov, ktorí bývajú v sídliskových bytoch. Mali by sme skôr osloviť ľudí, ktorí žijú v domoch, poprípade majú záhrady, vinohrady a podobne. Teda tu sme sa úplne plynule dostali od základnej potreby, ako je bývanie, k záujmom jednotlivých ľudí. Takto si ich vieme vyprofilovať a následne začať zostavovať marketingovú kampaň šitú na mieru. 

 

V súčasnosti sa každá marketingová agentúra zameriava na digital marketing, teda marketingovú komunikáciu, ktorá využíva moderné technológie v oblasti internetu aj mobilných komunikácií. Každá moderná a súčasná stránka by mala byť prispôsobená aj pre mobilné verzie, ktoré sa dostávajú do neustáleho popredia. Ľudia veľmi radi využívajú aplikácie na týchto zariadeniach, ak však narazia na stránku, ktorá nebude prispôsobená týmto technológiám, prípadne bude nefunkčná, tak sa sem už zaručene nevrátia. Je nutné ísť s dobou. Ak sa zamyslíme nad tým, kde sa ľudia - teda i potencionálni zákazníci, návštevníci - zdržiavajú, tak prídeme na to, že veľkým potenciálom sú práve sociálne siete. Tu si vieme získať veľmi veľké publikum a ak budeme nápaditý, tak vieme zaujať veľmi veľkú skupinu ľudí.

 

SEO blogStále sa však využíva i klasický email marketing. Teda získame maily od klientov a následne vieme veľmi adresne posielať informácie na dané skupiny ľudí. E-mail marketing má svoju tradíciu a využíva sa už zopár rôčkov. Samozrejme má i svoje nevýhody, ale my sa zamerajme skôr na pozitíva a výhody. Pomocou tejto komunikácie si vieme vyčleniť jednotlivé skupiny ľudí, ktorým budeme posielať konkrétne informácie, ktoré sa ich nejakým spôsobom dotýkajú. Napríklad pri spomínanom dvadsaťročnom mužovi, ktorý rád športuje, vieme vygenerovať kvalitný newsletter so športovým oblečením. Naopak pre mamičku s deťmi vieme zostaviť kvalitnú ponuku detského oblečenia na rôzne príležitosti. Ľudí baví tematickosť a kreativita. To by sme mali využiť v našej marketingovej stratégii. Na Vianoce sa venujme vianočným témam a v lete zase dovolenkám a pobytom pri vode. Je to veľmi jednoduché, no i v súčasnosti mnoho spoločností podceňuje silu tejto komunikácie. Súčasťou optimalizácie však zostáva i overený linkbuilding.

 

Pri linkbuildingu vytvárame sieť odkazov na našu stránku. Je viacero možností ako sa dostať ku kvalitným odkazom. Môžete osloviť majiteľov webov s tematicky podobnou stránkou. Je však veľmi dôležité, aby išlo o kvalitné a dobre hodnotené stránky. V opačnom prípade by to mohlo vašej stránke ešte viac uškodiť. Zaujímavou možnosťou je i odkazovanie v rôznych fórach a komentároch. Opäť by sa tu mala dodržiavať určitá prirodzenosť a súvis so zadanou témou. Inak Google vyhodnotí odkaz ako umelý a tiež vám to veľmi nepomôže. Kvalitné odkazy majú teda tematický súvis, ale i pozitívne hodnotenie všeobecne. V minulosti stačilo, ak ste získali čo najväčšie množstvo spätných odkazov, no dnes to má skôr opačný efekt a tiež sa to hodnotí negatívne. Ak budete mať sieť odkazov, ktoré idú po kvantite a nie po kvalite, vaša pozícia vo vyhľadávačoch sa určite nezlepší. 

 

Ak sme vám pomohli zorientovať sa v danej problematike a máte v tom už trošku viacej jasno, tak vás radi povedieme i pri realizácii jednotlivých krokov, aby ste dosiahli čo najlepšie pozície a tiež zvýšili návštevnosť webu. Úspešná stránka sa nachádza na prvých pozciách, preto je nutné dosiahnuť ich. Stačí sa zamyslieť nad tým, ako sa správate na internete vy sami? Prelistujete si všetky nájdené výsledky, alebo si prezriete len zopár prvých strán, či iba zopár prvých pozícií?!Csatlakozz a beszélgetéshez!
bottom2
© 2008-2016 Všetky práva vyhradené.