top2

SEO - optimalizácia pre vyhľadávače | Professional SEO s.r.o.

SEO čo to je? Praktický návod na optimalizáciu

 

SEO definícia

SEO

SEO, SEO, SEO... !!! Čoraz častejšie sa stretávame s týmto pojmom. O čo vlastne ide? SEO optimalizáciou rozumieme "Search engine optimization". Z toho odvodená SEO skratka sa používa v bežnej komunikácii v tejto oblasti, keďže celý názov je dosť dlhý. Je to súhrn viacerých postupov, metód a techník, ktoré majú vylepšiť pozície vášho webu vo výsledkoch vyhľadávania.

Tento článok bude vašou inšpiráciou a získate zopár užitočných tipov, ako uspieť pri tvrdej konkurencii a byť prvými v internetových vyhľadávačoch. Nevyhnutnosťou je postarať sa o web tak, aby sa maximálne využili všetky možnosti a prebehla podrobná SEO analýza, aby sa dosiahla čo najvyššia návštevnosť stránky a jej pozitívne hodnotenie.

 

 

Google považuje za  najdôležitejšie, aby uspokojil požiadavky návštevníkov webu, teda nerieši nejaké to SEO. Návštevníci pri zadaní kľúčového slova očakávajú relevantné výsledky. Čo to znamená, že očakávajú relevantné výsledky? 

 

Predstavme si samých seba ako hľadáme niečo na internete. Ako príklad si môžeme uviesť úplne bežnú situáciu, kedy prídeme unavení z práce domov a chceme niečo rýchlo pripraviť na večeru. Zadáme do vyhľadávača "rýchla večera" a za pár sekúnd máme k dispozícii množstvo receptov. Sme spokojní, stačí, ak si už len vyberieme. 

 

 

SEO

Určite by nás neuspokojilo, ak by sa nám vo výsledkoch objavili iba rôzne definície týchto slov a nekonkrétne teórie. Príde vám to nelogické a smiešne?! No práve na takomto jednoduchom príklade najlepšie pochopíte princíp relevantnosti výsledkov. Ak stránka navyše obsahuje zaujímavé recepty a ľudia na ňu často klikajú, tak sa opäť dostáva medzi jednotky. Musíme však podotknúť, že nestačí, ak kliknú na stránku, mali by tu i zostať. Čas, ktorý strávia na danej stránke sa sleduje a ak je príliš krátky, tak to má negatívny dopad pri hodnotení stránky.

 

Ako zaujať návštevníkov, aby neodišli zo stránky? Existuje na to mnoho spôsobov, ktoré viete využiť. V súčasnej dobe, ktorá je doslova nabitá technológiami a rôznymi vymoženosťami, máme neuveriteľné množstvo príležitostí ako ich využiť práve na túto činnnosť. Na ich podporu využívame i mnohé SEO nástroje . 

 

 

Základom každého webu by mali byť určite kvalitné ilustračné fotografie. Zámerne sme použili slovo ilustračné, pretože by mali presne vystihovať obsah daného textu. Ak sa vrátime k nášmu príkladu "rýchlej večere", tak práve obrázky nás vedia zaujať, aby sme navštívili danú stránku a recept si uvarili. Všimnite si, že na základe obrázku sme dosiahli hneď niekoľko vecí: prilákali sme návštevníkov a tí následne zostali na stránke. Predpokladáme, že pokiaľ si recept uvaria, tak na stránke pobudnú (hovoríme o on-page SEO). 

 

Ak už sme dosiahli to, že návštevník využíva informácie zo stránky, mal by dať najavo svoju spokojnosť. Ideálne je, ak recept zdieľa na nejakej sociálnej sieti. Spojenie na zdieľanie by malo byť čo najjednoduchšie, preto za absolútnu nevyhnutnosť považujeme rýchle "tlačidlá" na zdieľanie. 

 

Postupne sme sa prebojovali až k tomu, ako účinne vieme využiť rôzne informačné kanály. Pritom sme začali pri tom, aké dôležité je mať kvalitné fotografie a využívať názornosť obrázkov a grafov v textoch. 

 

Téma sociálne siete sa dotýka marketingu a jeho metód. Ide o relatívne mladé odvetvie, ktoré sa stále vyvíja a spadá sem i SEO. Tu si nemôže dovoliť stagnovať ani najsilnejší hráč. Čo platilo pred pár rokmi, je dnes už neaktuálne a doslova zbytočné. 

 

Online marketing

Ak sa obzrieme okolo seba, tak vidíme svet, ktorý je zahltený reklamnými sloganmi. Platí to o prostredí reálnom a niekoľkonásobne viac o prostredí virtuálnom. Reklama sa k nám potichučku priblížila práve cez spomínané sociálne siete a bez toho, aby sme si to uvedomili, tak ovládla všetky významné informačné kanály. Hovoríme o tzv. online marketingu.

 

SEOV súčasnosti ide o viac, ako je len vytváranie spätných odkazov. Marketing stojí na premyslených stratégiách. Využívajú sa tu všetky dostupné zdroje a kanály na šírenie informácií (sociálne siete, rôzne aplikácie pre mobilné prostriedky). Do online marketingu patrí email marketing, affiliate marketing, marketing na sociálnych sieťach, PPC reklama, ale i samotné SEO.

 

Ak však chceme naplno využiť silu týchto SEO nástrojov mali by sme sa orientovať na tvorbu kvalitného obsahu. Nestačí, ak budeme len pravidelne prispievať na web, musí ísť o pútavý a zaujímavý text, ktorý ide do hĺbky problému. Silu obrázkov a iných ilustrácií sme si už vysvetlili vyššie.

 

Zvlášť dôležité je to v prípade nových webov, ktoré sú znevýhodnené, pretože sa vo všeobecnosti považujú za nestabilné. Stabilitu so sebou prináša až dlhovekosť samotných webov, ale samozrejme sem vstupujú aj iné faktory, ako je spomínaný kvalitný obsah, rýchlosť načítania stránky, počet chybových hlásení a množstvo iných faktorov. Ak chceme aplikovať všetky apomínané postupy, mali by sme sa určite vrátiť k prvotnému kroku, od ktorého sa vieme ľahko odraziť a tým je anlýza stránky. 

 

Analyzujte web

Analýzu kľúčových slov považujeme za absolútny základ SEO. Naše SEO služby sú zostavené tak, aby vyhovovali každému. Máte jasný prehľad o tom, čo sa bude diať a ako budeme postupovať. Informovanosť je dôležitá, pretože sa podieľa na vytváraní nových vízií. V minulosti sa to celé točilo skôr okolo kľúčových slov a tiež svoju úlohu zohrával tzv. linkbuilding (off - page SEO faktory).

 

 

SEO

Vytvárali sa spätné odkazy a takto vznikla akási pomyselná sieť. V súčasnosti sa v SEO stále využívajú tieto metódy, ale rovnako ako technológie, aj táto oblasť výrazne pokročila. Dôraz sa kladie predovšetkým na kvalitu, nie na kvantitu. Stránka by mala odkazovať na inú stránku, ktorá je obsahovo príbuzná a má logickú súvislosť s daným textom. Teda návštevník sa takto dostane k množstvu zaujímavých informácií, ktoré hľadá, pritom ho nevyrušujú zbytočné informácie, ale ide po obsahovej línii. 

 

 

Pri budovaní nového webu sa viete pekne odraziť od toho, čo návštevníkov zaujíma, aké témy sledujú, kam klikajú. Môžete sledovať aktivity návštevníkov jednotlivých webových stránok. Využíva sa na to nástroj Google Analytics. Dôležitý je každý údaj: vek, pohlavie, kde návštevník pracuje, aké má záľuby, či má deti, býva v dome alebo v byte... Práve táto analýza nám pomôže zamerať sa na konkrétnu cieľovú skupinu a zostaviť web tak, aby bol pre ňu zaujímavým.

 

V Google Analytics získate dokonalý prehľad o konverziách, predaji a využívaní vašej stránky. Ak máte pocit, že vás informácie zasypali a že strácate súvislosti, kontaktujte nás a my vám pomôžeme nájsť vašu stratenú líniu. Naši skúsení SEO konzultanti vám pomôžu nasmerovať váš web správnym smerom, aby mal kvalitnú technickú základňu a bol atraktívnym pre jednotlivé skupiny návštevníkov. Csatlakozz a beszélgetéshez!
bottom2
© 2008-2016 Všetky práva vyhradené.