„SEO blog”
top2
2018.09.28.

Linkbuilding: Ako získať kvalitné spätné odkazy pre web?

Linkbuilding

Súčasné trendy optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) sa výrazne posunuli a my môžeme využívať naozaj najrôznejšie techniky na to, aby sme našu webovú stránku dostali na výslnie. Uprednostňujú sa predovšetkým také metódy, ktoré pracujú so stránkou dlhodobo, teda majú dlhodobý vplyv na jej dobré umiestnenie a pozdvihnú jej kvalitu. Radi by sme sa pozreli na techniku, ktorá sa využíva už niekoľko rokov a stále má čo povedať, aj keď prešla mnohými zmenami a výraznou transformáciou. Ide o vytváranie spätných odkazov. Stretneme sa však i s výrazmi ako tvorba odkazov a linkbuilding. 

 

Linkbuilding, o čo ide?

 

Najskôr by sme si v skratke mohli povedať, o čo ide, keď sa povie linkbuilding. Patrí medzi off-page SEO, teda vykonávame zmeny, ktoré sa netýkajú priamo web stránok, ale pracujeme mimo stránky, čo vyplýva už z názvu off. Tiež sa používa výraz out-side techniky. 

 

LinkbuildingLinkbuilding si môžeme predstaviť ako vytváranie súvislej reťaze, ktorá spája vzájomnými odkazmi jednotlivé stránky. Už len keď si vezmeme, z čoho sa skladá samotné slovo, tak prídeme na podstatu tohto pojmu. Aj tu samozrejme platia jasné pravidlá, ktoré podporia kvalitu webu a tiež jeho všeobecné hodnotenie. Niektoré metódy by sme však nemali využívať, pretože náš web znehodnotia. Hovoríme o nahromaďovaní si veľkého množstva odkazov a to bez ohľadu na to, kam vedú, či na akú stránku odkazujú. Čím väčší počet odkazov sme vytvorili , tým sme viac ovplyvňovali pozíciu daného webu.

 

Tieto techniky sa využívali v minulých rokoch, no v súčasnosti nemajú vplyv na lepšie umiestnenie stránky, skôr naopak, môže dôjsť k penalizácii od Googlu a tým sa stránka dostane na veľmi nízke pozície. Bolo v podstate jedno, či majú dané prepojené stránky nejakú súvislosť, čo sa týka obsahu, jednoducho sa išlo po kvantite. Tu sa však zastavme a pozrime sa na to, ako to funguje teraz.

 

To čo platilo ešte pred pár rokmi, dnes určite neplatí. Bola to taktika, ktorá sa ľahko prekukla a s postupným vývojom algoritmov, ktoré prechádzajú obsah jednotlivých stránok, sa odhalil tento zámer. Následne to malo vplyv na hodnotenie webu a jeho pokles na nižšie pozície.

 

LinkbuildingV žiadnom prípade by sme však nemali na vytváranie odkazov - linkbuilding - zanevrieť. Práve naopak. Musíme len zmeniť kvantitu na kvalitu. Čo to znamená v praxi? Namiesto vytvárania veľkého množstvo odkazov a obrovskej siete si vyberieme iba také odkazy, ktoré budú kvalitné a mať dobré hodnotenie. Práve tento údaj hrá veľmi dôležitú úlohu v hodnotení našej stránky. Ak máme spojenie so stabilnými a dôveryhodnými stránkami, tak sa toto hodnotenie prenesie i na náš web.

 

Teda ide o veľmi výhodnú metódu. Ako zistiť spätné odkazy, ktoré sú kvalitné a umiestňovať ich na našej stránke? Môžu byť spätné odkazy zadarmo? Množstvo otázok, ktoré sa nám pri téme "linkbuilding" vynárajú, mali by sme si ich objasniť. Vysvetlíme si to na tom, ako funguje a aký vplyv má kvalitný obsah stránky a ako používať odkazy prirodzene, aby boli súčasťou textu. 

 

 

Zase len ten obsah?!

LinkbuildingOdkazy na iné stránky voláme hyperodkazy. Ak naše odkazy smerujú na kvalitné stránky, ktoré sú obsahovo bohaté a majú tematickú súvislosť s našou stránkou, tak to má priamy vplyv pri hodnotení nášho webu, je to kvalitný linkbuilding. To sme si tu už zopár krát napísali. Ide o dôležitý fakt, na ktorom môžeme stavať. Stránka sa následne pri zadaní kľúčového slova umiestni na vyšších pozíciách vo vyhľadávačoch. Google využíva roboty, ktoré prechádzajú jednotlivé stránky a hodnotia ich na základe viacerých kritérií. Jedným z dôležitých kritérií je i relevancia. 

 

Relevancia zohráva dôležitú úlohu. Návštevník očakáva, že ak do vyhľadávača zadá slovo,tak sa mu zobrazia relevantné odkazy. Spokojnosť návštevníkov je prvoradá. Teda, ak budeme mať silný a pútavý obsah, prilákame nielen návštevníkov, ale aj z pohľadu Googlu bude náš web silný. Prvé, čo návštevníci uvidia, je titulok (title) a popis (meta desciption). Ide o prvý text, ktorý stručne popisuje, čo môžu na stránke nájsť. Ak ich neoslovíme tu, tak na stránku nekliknú, teda bude zbytočné i to, ak náš obsah bude hodnotný. Všetky tieto faktory majú vplyv na to, akú návštevnosť naša stránka bude mať. Teda ide o vyváženú a systematickú prácu. Obsah, titulok i meta popis by mali obsahovať kľúčové slová. Teda slová, ktoré ľudia zadávajú do vyhľadávačov. 

 

LinkbuildingKľúčové slová sa musia analyzovať a následne sa vyberú tie najvhodnejšie. Mali by mať tiež obsahovú súvislosť, no zároveň musia byť dostatočne vyhľadávané návštevníkmi internetu. Nie vždy je však dobré, ak používame slová, ktoré majú veľký počet vyhľadávaní. Stretneme sa tu s veľkou konkurenciou, ktorá má v podstate rovnaký cieľ a naše šance sa úmerne znižujú. Teda analýza kľúčových slov je veľmi dôležitou súčasťou budovania kvalitného webu a má priamy vplyv na jeho návštevnosť. 

 

Obsah sa musí vytvárať sústavne a premyslene. Nemá to byť nejaký zhluk informácií, ktoré budú obsahovať iba povrchné informácie. Čím viac do hĺbky sa dostanete pri danej téme, tým bude mať text väčšiu hodnotu. Musí mať jasnú štruktúru. Veľmi ľahko sa to dosiahne prostredníctvom nadpisov, ktoré by ste určite mali využívať. Teda text rozčleníme do viacerých malých úsekov, ktoré budú označené nadpisom a podnadpismi. Každý text by mal byť doplnený aj obrazom.

 

Môžeme použiť fotografie, ale i videá. Investovať by sme mali do kvalitných fotiek, ktoré nás budú reprezentovať. Tu sa naozaj neoplatí šetriť, pretože prvé, čo si návštevník prezrie, keď príde na našu stránku, budú fotografie. Fotky reprezentujú našu stránku a dávajú jej charakter. Veľmi dôležité je to hlavne pri e-shopoch, kde by sme mali svoj produkt odprezentovať a tým ho aj predať. Určite nestačí, ak uverejníme jednu fotografiu. Obľúbené sú i rôzne tipy a recenzie, ktoré môžeme doplniť ku každému produktu. Každý jeden výrobok by mal mať svoju dôležitosť. 

 

Môžeme spomenúť ďalšie výborné tipy, ktoré sa využívajú pri predaji produktov a týkajú sa samotných výrobkov. Výbornou alternatívou je odporučenie pri danom produkte na iný váš produkt a to veľmi jednoduchou formou.

 

S čím je vhodné skombinovať nohavice, ktoré si práve prezeráte? No predsa s týmto tričkom, topánkami ...Veľmi elegantne privediete návštevníka k inému typu tovaru. Takto efektívne vytvoríme odkazy v rámci nášho webu, teda ide o interné prelinkovanie, ktoré má navyše odporúčací charakter. Interné prelinkovanie by nemalo na webe chýbať, má tiež kladný vplyv pri hodnotení webu a zvyšuje kvalitu daného obsahu. 

 

 


Kvantita na úkor kvality?

LinkbuildingČo sa týka množstva odkazov, ktoré získavame linkbuildingom, tak by sme mohli skonštatovať, že to nie je až taký dôležitý údaj. Väčší počet odkazov môže pomôcť webu v jeho hodnotení, ale iba v tom prípade, že sú odkazy kvalitné. Teda zdôrazňujeme: “kvalita, kvalita, kvalita…”. V súčasnosti je mnoho zástancov, ale i odporcov linkbuildingu. Mnohí, ktorí sa zaoberajú optimalizáciou webových stránok sú presvedčení o tom, že nemá žiadny vplyv na pozície vo vyhľadávači. Opak je však pravdou. Vytváranie kvalitných a hodnotných odkazov má význam a poskytuje nové možnosti pre návštevníkov.

 

Takto jednoducho sa dostanú k ďalším informáciám danej témy bez toho, aby museli listovať v prehliadači. Jednoducho idú po vytvorenej osi informácií a nebudú zahltení zbytočnými stránkami, ktoré nemajú žiadnu výpovednú hodnotu a reklamami. 

 

Ako získať kvalitné spätné odkazy a nevytvárať linkbuilding na základe kvantity? Môžete nadviazať spoluprácu so stránkami, ktoré sú podobné obsahovo a vymeniť si odkazy navzájom. Čiže si robíte PR navzájom. Toto je veľmi obľúbená metóda.

 

 

Písanie PR článkov

 

Veľmi prirodzeným spôsobom je písanie článkov, ktoré môžete umiestňovať na rôzne weby. Podmienkou tu je, aby išlo o článok s kvalitným obsahom, ktorý zaujme. Odkazy v článku by mali byť prirodzené a čitateľa informovať o ďalších zaujímavých veciach k danej téme. Teda tu platia rovnaké pravidlá, ako sme si opisovali vyššie v článku. Na web by ste mali prinášať neustále nový obsah a aktuality. Pre uverejňovanie článkov by ste si mali vyberať weby, ktoré sú silné a majú svoju základňu návštevníkov.

 

V článkoch sú dôležité odkazy, ktorými privediete návštevníka k ďalším informáciám, no nemali by byť umelo vytvorené, ale mali by mať prirodzený charakter a byť súčasťou témy. Je dobré, ak je v článku umiestnený aj  interný odkaz na váš web, na čo väčšina majiteľov, či správcov webov zabúda, pritom je to veľmi dôležité. Použitie kľúčových slov hrá tiež svoju podstatnú úlohu, ale nie je to nutné preháňať. Ak by bol článok nabúchaný kľúčovými slovami, tak by to pôsobilo neprirodzene a tiež by sa strácala hodnota samotného obsahu. Teda význam takéhoto článku by bol nulový, prípadne by mohlo dôjsť i k tomu, že sa stránka ohodnotí negatívne a stiahne nás na nižšie pozície. Článok by mal rozoberať tému do hĺbky, zamerať sa na detaily a aktuality. Jednoducho by mal mať prínos do danej tematiky. Nikoho nezaujíma, ak sa neustále píše to isté dookola. Chceme sa dozvedať nové a nové informácie. 

 

Aké sú ďalšie možnosti?

Na získanie odkazov sa často využívajú i komentáre pod článkami. Odkazy k príbuznej téme vyzerajú prirodzene a majú dobrú odozvu u ľudí. Teda majú odporúčací charakter, ktorý návštevníkovi ponúka možnosť, no nevnucuje sa mu. 

 

LinkbuildingČo sa týka komentárov, tak by sme mohli využiť i silu rôznych diskusných príspevkov. Na takéto stránky chodí veľké množstvo ľudí a veľkou výhodou je, že ich vieme presne zadefinovať, pretože sa sami zaraďujú do skupín, podľa toho, aká téma sa rieši na danom fóre. Nie je vhodné, ak by sme stránku spamovali takými príspevkami, ktoré obsahujú len odkazy na náš web. Mali by sme i poradiť a pridať názor, ktorý je hodnotný a prispieva do diskusie kvalitným obsahom a vecnosťou. 

 

Môžeme teda ako zaujímavú alternatívu využiť i fóra. Ľudia hľadajú na internete odpovede na najrôznejšie problémy. Je veľká pravdepodobnosť, že nájdete tému, ktorá sa dotýka vášho webu a môžete sa zapojiť do diskusie. Dôležité je, aby ste si prečítali ostatné príspevky a následne sa tematicky i logicky zapojili. Opäť platí, že prirodzenosť je nadovšetko

 

Veľkým zdrojom pre tvorbu odkazov sú i sociálne siete. Viete si vytvoriť peknú základňu návštevníkov, ktorí môžu ďalej odkazovať na váš web. V ideálnom prípade si získajte ľudí, ktorí majú veľa sledovateľov a ovplyvňujú verejnú mienku. Takto sa viete dostať k celkom slušnej základni potencionálnych návštevníkov. Veľmi dobre funguje i šírenie videí, ktoré ľudia jednoducho milujú. Ak vytvoríte jednoduché krátke video s prínosným obsahom, tak nebudete musieť vynaložiť takmer žiadne úsilie na jeho rozšírenie. Pôjde to doslova samé. Tu sa opäť vraciame k tomu, že obsah hrá veľmi dôležitú úlohu a to nielen v písomnej forme, ale i vo videách. Ak máte zaujímavý obsah, záujem o váš web sa dostaví a ľudia začnú odkazovať na váš obsah. Túto techniku nazývame linkbaiting. Teda ide o akési lákanie návštevníkov na kvalitný obsah a informácie, na ktoré môžu odkázať. Nie je to jednoduchá metóda a vyžaduje si určitú zručnosť, ale určite má význam. 

 

 

Žijú katalógy?

Nežijú. Registrácia v katalógoch, kde návštevník mohol nájsť váš web sa v súčasnosti už využíva oveľa menej (zoznam.sk, atlas.sk, azet.sk). Web sa zaregistroval do desiatok či stoviek katalógov a očakával sa príliv návštevníkov. Tieto metódy však Google penalizuje, takže namiesto očakávaného zvýšenia návštevnosti, vám klesne hodnotenie webu.

bottom2
© 2008-2016 Všetky práva vyhradené.