„SEO blog”
top2
2018.12.19.

Dôležitosť H1 tagu v prípade SEO optimalizácie pre vyhľadávače?


H1 tag a optimalizácia web stránok

Nakoľko sa vyhľadávacie algoritmy neustále vyvíjajú, sústavne sa mení aj dôležitosť rôznych kritérií pri hodnotení web stránok.   Kritériá, ktoré boli pôvodne dôležité,  strácajú na svojej dôležitosti, a oveľa menej ovplyvňujú výsledky vyhľadávania.

Okrem toho, nakoľko sa zavádza čoraz viac a viac nových SEO faktorov, znižuje sa aj účinok týchto faktorov.

H1 tag (úvodný nadpis) je napríklad už dlhšiu dobu dôležitým SEO faktorom, a je aj  dôležitým signálom pre vyhľadávače o tom, čo web stránka obsahuje. Aj keď časom jeho úloha  pri ovplyvňovaní rebríčka poradia klesla, má  H1 ešte stále pozoruhodný význam v SEO.

Toto ilustruje aj analýza z MOZ prieskumu, realizovaného každé dva roky, o faktoroch umiestnenia vyhľadávačov. Na základe názorov 120 skúsených odborníkov   posledného prieskumu (vykonaného v roku 2013) H1 dosiahol v rebríčku ovplyvňujúcom poradie bodové hodnotenie  0,39, a na základe použitia kľúčových slov v H1 skóre 0,12. To znamená, že rovnaký faktor H1 sa síce nachádza v poradí dôležitosti faktorov nižšie, ale aj napriek tomu zohráva dôležitú  úlohu.

Samozrejme, mnohí argumentujú tým, že na kľúčové slovo optimalizovaný H1 nezlepšuje pozíciu stránky vo vyhľadávačoch. Rand Fishkin na online demonštrácii poukázal na  niekoľko štúdií, ktoré hovorili o význame H1 tag-u. Z týchto štúdií vyplynulo, že aj dlhšie kľúčové slovo má rovnaký účinok, ako slovo použité v  H1 tag-och.

bottom2
© 2008-2016 Všetky práva vyhradené.