„SEO blog”
top2
2018.07.02.

SEO služby: Aký postup má SEO audit?

SEO služby

SEO definícia je v súčasnosti pomerne známym pojmom. Ak by však niekomu unikol jej význam, ide o optimalizáciu pre vyhľadávače a skratka SEO  je odvodená z anglického výrazu Search Engine Optimization. Ide o činnosť, kde hľadáme najoptimálnejšie riešenia pre webovú stránku. Cieľom je dosiahnuť kvalitný a fungujúci web a jeho umiestnenie na popredných pozíciách vo vyhľadávačoch.

 

Proces auditu - SEO služby - po krokoch

Čo je to optimalizácia a čo si máme predstaviť pod výrazmi audit a SEO služby, si priblížime v nasledujúcich riadkoch. Kvalitná a skúsená SEO agentúra poskytuje komplexné balíky, ktoré zahŕňajú činnosti ako optimalizácia web stránky, ale i vyhľadanie prípadných chýb v technických parametroch a tiež v obsahu. Niekedy môžeme hľadať príčinu a nakoniec prídeme na to, že sa nachádza v úplne jednoduchých a doslova základných veciach. Preto je nutné web prekopať od základov a sústrediť sa na to, aby sme mali na čom stavať. Inak sa z tohoto začarovaného kruhu nikdy nedostaneme. Najskôr si zadefinujme čo vlastne je optimalizovanie a v čom spočívajú jednotlivé kroky.

 

Optimalizáciu by sme mohli popísať ako súbor komplexných postupov, kde sa prihliada na individualitu každej webovej stránky, hľadajú sa prípadné chyby, navrhujú sa opravné riešenia a stanoví sa jasná vízia, ktorá má zabezpečiť to, že stránka bude obľúbená u návštevníkov a tiež konkurenčne silná a úspešná. V konečnom dôsledku ide o to, aby sa web umiestnil na popredných miestach v Googli, prípadne v iných vyhľadávačoch.

 

V našich končinách sa však využíva predovšetkým tento prehliadač, preto sa na neho kladie väčší dôraz i pri optimalizovaní stránok. Každá stránka je monitorovaná a hodnotená na základe pravidiel, ktoré stanovuje a cieľom je nastaviť stránku tak, aby vyhovovala všetkých týmto pravidlám. Následne sa to prejaví na pozícii daného webu. Naša spoločnosť sa zaoberá optimalizáciou už niekoľko rokov a to s medzinárodným dosahom. Práve z týchto dlhoročných skúseností vychádzame a vieme len potvrdiť, že individualita je tu veľmi výraznou črtou pri každom procese. Skúsime vám priblížiť ako sa vykonáva audit a čo môžete očakávať.

 

SEO službyAudit prebieha v postupných krokoch. Počas auditu sa musíme pozrieť na všetky aspekty. Pritom berieme na vedomie i to, ako hodnotí webové stránky Google, aby sme vedeli dosiahnuť čo najlepšie pozície. Dá sa povedať, že stránku rozoberieme na drobné a postupne ju opäť skladáme.

 

 

Podrobná analýza nám ukáže, kde sú chyby a čo je nutné opraviť. Je tiež dôležité, aby sme použili to, čo je na stránke dobré a na tom stavali a posilnili to. Ušetrí to čas, energiu i financie. Analýza ukáže, koľko času bude potrebného na nápravu. Ako sme už spomínali, dôležitá je technická zdatnosť stránky, rýchlosť načítania, bezchybný chod, ale my by sme sa radi ešte pristavili pri jednej veľmi dôležitej veci a tou je samotný obsah, alebo inak povedané "content".

 

Content marketing - obsah

Obsah rieši jedno celé odvetvie, ktoré sa logicky nazýva "content marketing". Téme obsah sme sa venovali v predchádzajúcom článku, takže iba v skratke zhrnieme základné fakty. Ako sa povie "opakovanie je matkou múdrosti".  Ide o kvalitu, prehľadnosť, originalitu, správne zvolené kľúčové slová, ktoré by mali byť obsiahnuté nielen v samotnom tele textu, ale i v nadpise (title) i v popise (meta description). Práve title a meta popis majú za úlohu zaujať návštevníkov, pretože s nimi prichádza návštevník internetu do kontaktu, hneď ako napíše kľúčové slovo do vyhľadávača. "Prilákať" ich na návštevu však vôbec nie je jednoduché a vymyslieť dobrý title, či popis je skutočne tvrdým orieškom. Pozornosť a energiu by sme mali venovať i  nadpisom na stránkach a podstránkach (H1, H2 - H6...), ich logickému usporiadaniu a tiež popisom k obrázkom (alternative text).

 

Zostavenie dobrej kostry textu je základom a práve nadpisy by mali pomôcť zorientovať sa návštevníkovi na stránke. K obrázkom by sme si toho mohli napísať naozaj veľmi veľa. Obrázky, ilustrácie, grafy, ale i videá, všetko, čo má nejakú názornú hodnotu, pozdvihne text na úplne inú úroveň. Ľudia potrebujú využiť viacero zmyslov, aby text pochopili ľahšie, tiež aby sa im ľahšie čítal a má to vplyv i na zapamätanie si informácií. Čím viac bude stránka interaktívna, tým lepšie. Tu sa naozaj vyplatí posúvať hranice a byť iným ako je konkurencia. Poďme sa ale ďalej pozrieť na technické parametre stránky.

 

Technické parametre webu

SEO službyDo hodnotenia stránok veľmi výrazne zasahuje to, ako je stránka zabezpečená a presmerovaná. Dôležitosť tohto faktora rastie pri e-shopoch a stránkach, kde sa zadávajú osobné údaje, údaje k platbe a podobne. Práve zabezpečenie má priamy vplyv pre hodnotenie stránky, ale aj samotní návštevníci majú zo stránky lepší pocit, keď vidia, že je zabezpečená. Ľudia ešte stále nedôverujú predaju na internete a mnoho z nich práve z tohoto dôvodu nerieši nákupy týmto spôsobom. Všeobecné povedomie sa zlepší len s vylepšením celkovej situácie, čiže čím menej nezabezpečených stránok bude na internete, tým to bude lepšie a samozrejme i výhodnejšie pre majiteľov e-shopov. Spolu s narastajúcou kvalitou jednotlivých stránok sa bude zvyšovať i kvalita poskytovaných služieb.

 

V súčasnosti veľa e-shopov zlyháva práve v tom, že majú slabé služby. Dlhé čakacie doby a nespoľahlivá doprava. Niekedy je problém i nedostatok informácií o ponúkanom produkte, prípadne zlé fotografie, ktoré zavádzajú a ľudia očakávajú od tovaru niečo úplne iné. Je tu čo vylepšovať a ešte stále sú medzery i v pravidlách, ktoré sú nastavené pre týchto obchodníkoch. 

 

Čo sa týka URL adries, tak by sme sa mali riadiť jednoduchými pravidlami. Mali by byť zrozumiteľné, využívať kľúčové slová. Tiež je dôležitá ich dĺžka a obsah. Celá stránka a jej URL adresy by mali mať vytvorený logický sled. Uprednostňujú sa kratšie URL, ktoré vystihujú obsah. Relevantnosť je tu na mieste. Tie isté pravidlá by sa mali aplikovať i na jednotlivé stránky webu a tiež na podstránky. Ak dodržíme toto základné pravidlo, tak sa u nás návštevník bude cítiť dobre a nebude mať pocit, že sa tu stráca v množstve informácií. 

 

Určite ste sa už stretli s tým, že ak ste navštívili nejakú stránku, ktorá sa načítavala veľmi dlho, tak ste nečakali, ale web ste jednoducho opustili. Rýchla doba, netrpezlivosť návštevníkov a tiež Google uprednostňujú stránky, ktoré fungujú spoľahlivo a majú dobrú rýchlosť načítania. Musíme dohliadnuť na to, aby sme poskytovali informácie nielen kvalitne, ale i rýchlo. 

 

Pri kvalitnej optimalizácii sa dohliada i na to, či sú stránky zaindexované. V ideálnom prípade sa vo vyhľadávači zobrazuje čo najviac stránok daného webu, zvyšujete tak úmerne svoj potenciál pre lepšiu návštevnosť. Hovoríme o tzv. registrácii stránok pre Google. 

 

SEO službyTak ako vie Google hodnotiť stránky pozitívne, používa i systém akéhosi penalizovania webov. V prvom rade by sme sa mali vyhnúť tomu, aby náš web obsahoval duplicity, teda opäť sme sa vrátilli k tomu, že obsah je veľmi dôležitý. Zabudnime na to, že jednoducho skopírujeme nejaký zaujímavý obsah. Veľmi rýchlo by sme zistili, že sa web doslova prepadol do neznáma.

 

 

 

Penalizácia prebieha tak, že web sa posunie na nižšie pozície a naše úsilie bude úplne zbytočné. Investovať čas do vybudovania dobrého obsahu sa vyplatí nielen z toho dôvodu, aby sme sa vyhli duplicite, ale i preto, že nás posunie na prvé pozície. Google môže weby penalizovať i za iné veci ako je duplicitný obsah. Tiež sem spadá využívanie tzv. black hat techník. Ide o postupy, ktoré sú zakázané. Odporúčame, aby ste sa im vyhli. Poctivá práca na stránke sa vám niekoľkonásobne vráti. 

 

Je dôležité, aby ste si vybrali spoľahlivú spoločnosť, ktorá vám poskytne nielen najlepší servis, ale i poradenstvo, ktoré je v tejto oblasti veľmi dôležité. Mali by ste pociťovať podporu a stotožnenie s vašimi predstavami. Je to tiež jeden z dôležitých faktorov, ktoré sa majú zakomponovať do procesu optimalizovania. Jednoducho povedané malo by ísť o súbor komplexných služieb, ktoré budú flexibilné a zároveň spoľahlivé pre každého zákazníka. 

 

Komplexné služby zahŕňajú aktivity, ktoré sa vykonávajú nielen na stránke samotnej, ale i mimo nej. Hovoríme vlastne o marketingu, ktorý podporí zmeny vykonané na stránke. Môžeme mať akokoľvek kvalitný a nápaditý web, ak sa o nás ľudia nedodzvedia. Bez marketingu to dnes jednoducho nejde. Marketingových nástrojov je veľké množstvo a my môžeme využiť tie, ktoré nám vyhovujú a sme s nimi stotožnení.

 

Väčšina spoločností v súčasnosti využíva sociálne siete, pretože spájajú veľké množstvo ľudí a ide o relatívne lacné techniky. Stačí, ak zaujmete tých "správnych" ľudí a už máte o záujem postarané. Samozrejme kampaň by mala byť pútavá a osloviť cieľovú skupinu. Bez toho, aby sme si zadefinovali našu cieľovú skupinu, sa radšej do kampane ani nepúšťajme. Pritom nejde o žiadne náročné kroky, stačí urobiť ľahší prieskum a využiť získané informácie. Nie nadarmo využíva SEO optimalizácia silu sociálnych sietí. V súčasnosti spájajú väčšinu našej populácie, ak si uvedomíme o akú silu ide, tak je škoda nevyužiť to. Ide o obrovský tok informácií, ktoré vieme využiť v náš prospech, ale taktiež má v sebe i nejaké tie nástrahy.

 

Reklamné kampane na sieťach nie sú novinkou a využíva ich veľa ľudí, či už ide o veľké spoločnosti, alebo malých podnikateľov. Tým sa zvyšuje sila konkurencie a my musíme viac zapracovať na tom, aby sme zaujali. Mali by sme využiť všetky možnosti, aby sa web dostal na vyššie pozície a aby ste boli atraktívni aj pre samotných návštevníkov.

bottom2
© 2008-2016 Všetky práva vyhradené.