„blog”
top2
2018.07.02.

SEO obsah v skratke | Súčasné trendy v optimalizácii

SEO obsah

Prvé pozície vo vyhľadávačoch sú vysoko žiadané. Konkurencia je bohatá a silná. Spadajú sem majitelia e-shopov, blogy, ale aj iné webové stránky s rôznym zameraním. To sme spomenuli len veľmi malú časť toho, čo tvorí súčasný virtuálny svet. Ako sa dostať medzi jednotky a aké trendy vládnu v súčasnosti v oblasti SEO? Všetko si postupne vysvetlíme.

 

SEO definícia

SEO, čo to je? V krátkosti si vysvetlime, čo sa ukrýva za tromi písmenami - SEO. Je to skratka z anglického výrazu “Search Engine Optimization”, teda optimalizácia pre vyhľadávače. Optimalizácia hľadá najvhodnejšie riešenia pre webové stránky, dôraz sa kladie na SEO obsah, ale i na použitie kľúčových slov v jednotlivých častiach webu, aby bolo hodnotenie “výborné” a tým stránky dosiahli vysoké pozície vo vyhľadávačoch. V konečnom dôsledku ide o zvýšenie návštevnosti a obľúbenosti webu.  V úvode si napíšeme niečo o definícii optimalizácie a následne sa budeme bližšie venovať jednotlivým atribútom obsahu stránky. 

 

 

SEO návod: Aké máme možnosti? 

Ako však vieme vyhodnotiť, čo je najlepšie a čo Google považuje za pozitívum? V prvom rade si musíme uvedomiť, že požiadavky pre dobré umiestnenie vo vyhľadávačoch nie sú stabilné. Neustále sa menia a vylepšujú, aby sa predišlo rôznym špekuláciám zo strany majiteľov webu. Google rieši predovšetkým spokojnosť návštevníkov. Spokojný návštevník je ten, ktorý nájde pri zadaní kľúčového slova relevantné výsledky. Preto ešte skôr ako vykonáme nejaké zmeny, by sme sa mali zamyslieť nad tým, koho chceme upútať a priviesť na našu stránku, aby zmeny, ktoré prebehli na našom webe, neboli len zbytočne investovaným časom a energiou. 

 

Funguje to asi takto:

SEO do vyhľadávača zadáte kľúčové slovo "topánky". Vyhľadávač vygeneruje niekoľko miliónov výsledkov. Čo spraví návštevník? Prezrie si prvé 2 - 3 stránky, teda hľadá informáciu medzi prvými pozíciami. Výsledky sú zoradené podľa relevantnosti. Ak máte zadefinované pre svoj web ako kľúčové slovo slovo čižmy, nemôžete očakávať, že sa web umiestni medzi vygenerovanými výsledkami a už vôbec nie, že budete na prvých pozíciách.

 

Z toho vyplýva, že výber kľúčových slov pre web, ale i pre jednotlivé podstránky musí byť stotožnený s obsahom samotného webu a zároveň by malo ísť o slová, ktoré sa používajú častejšie. Niekedy je však lepšie použiť ako kľúčové slovo výraz, ktorý sa síce vyhľadáva v dostatočnom počte, ale nezvyšuje nám tým úmerne i veľkosť našej konkurencie. Mali by sme zvážiť všetky príbuzné pojmy, ktoré súvisia s danou témou a využívať nielen jednoslovné kľúčové slová, ale i kratšie výrazy, ktorých frekvencia je tiež vo vyhľadávačoch vyššia. Následne sa môže pristúpiť k podrobnej analýze, ktorá odhalí všetky nedostatky a nasmeruje vás, aké zmeny je nutné vykonať na stránkach. 

 

 

SEO obsah - content: Čo je dôležité pri jeho vytváraní?

Do hry vstupujú nielen technické parametre, funkčnosť stránky, zabezpečenie, nízka chybovosť stránky, ale i také faktory ako je design stránky, jej obsah, prelinkovanie a celková kvalita jednotlivých príspevkov. Môžeme aplikovať na náš web nejaký jednoznačný návod, ktorého sa pridŕža i samotné SEO? 

 

Známym faktom je, že niečo ako SEO optimalizácia návod v podstate neexistuje. Môžeme však vnímať to, aký vplyv na pozície majú jednotlivé faktory. Našu pozornosť by sme mali upriamiť na všetky, pretože iba vyvážená stránka je dobrá. V súčasnosti sa za jeden z najdôležitejších považuje spomínaný content, čiže obsah webu.

 

 

TrendyKvalitný, zaujímavý a originálny obsah, ktorý ľudí osloví, ich zároveň udrží na stránke a to je cieľom. Je dôležité sledovať trendy a zaoberať sa relevantnými témami. Samozrejme rovnako dôležité je, aby sme poskytovali i kvalitné služby a produkty. My im však musíme dať pridanú hodnotu a to spravíme práve tak, že budeme mať naozaj dobrý content. Detaily a zaujímavosti lokálneho charakteru zvýšia kredit každému textu. Nemali by sme zostať na povrchu, ale tému naozaj rozpracovať a dostať sa čo najviac do hĺbky. Práve takéto texty sú najviac cenené a majú veľký prínos pre návštevníkov. 

 

 

Viete to posúdiť sami podľa seba, keď vyhľadávate informácie na internete a dostanete síce veľké množstvo výsledkov, ale žiadna v podstate nie je postačujúca. Ide o povrchné informácie, ktoré sú dostupné na väčšine webov, ktoré pracujú s danou témou, no stráca sa tu originalita, detaily a tiež zmysel témy. Radšej sa venovať jednému, čo dvom textom s vysokou pridanou hodnotou, ako toho napísať síce veľa, no bez jasného cieľa a zmyslu. Dĺžka textu je síce dôležitá a čím je text dlhší, tým má väčšiu cenu, no prednostne by sme sa mali  zameriavať na to, aby sme vytvorili hodnotný a zaujímavý obsah. 

 

 

SEO meta description

Súčasťou textu majú byť i spomínané kľúčové slová. Mali by sme ich použiť nielen v tele textu, ale i v popise a nadpise. Je to dôležité kvôli tomu, že nám to pekne zadefinuje obsah a navyše je to dobre čitateľné i pre vyhľadávač. Upútať návštevníkov, to je práca predovšetkým nadpisu a popisu, pretože práve podľa týchto dvoch atribútov, sa návštevník rozhoduje, či vôbec na danú stránku vstúpi. Ak už pri tomto úvodnom kroku nevieme zaujať a návštevník nás medzi všetkými výsledkami preskočí, tak budeme mať úplne zbytočne na stránke kvalitné obsah s pútavými témami. Nadpis - title a popis - meta description majú významnú úlohu pri nalákaní ľudí na stránku, preto im musíme venovať dostatočnú pozornosť. 

 

Formát textu by nemal byť príliš zliaty a uťahaný. Je lepšie text rozdeliť do skupín a odstavcov. Kratšie odstavce sú lepšie, pretože takýto text pôsobí na čitateľov lepšie. Jednotlivé témy, ktorým sa v článku venujeme by sme mali označiť nadpismi. Mali by sme používať viacero kategórií, teda nadpisy s rôznou dôležitosťou. Označujeme ich ako H1, H2, H3... . 

 

PicturesNemali by sme zabúdať ani na obrázky, na ktoré sa často kladie veľmi malý dôraz a podceňujú sa.  Optimalizácia obrázkov je súčasťou on - page optimalizácie. Je dobré, ak v popise obrázkov používame kľúčové slovo, dáva to jednoznačnú líniu pre vyhľadávače. Používať je nutné obrázky, ktoré sú spojené s témou a majú pre danú tému výpovednú hodnotu. Teda text pekne ilustrujú. Môžeme siahnuť do rôznych databáz, ktoré sú dostupné voľne na internete, alebo investovať do kvalitných fotografií. Výborným prostriedkom na zvýšenie záujmu návštevníkov sú i videá. Mali by sme popustiť uzdu fantázii a pripraviť si dobré podklady pre zverejnenie naozaj dobrého obsahu. 

 

Názorný grafPokiaľ píšeme nejaký text, ktorý má odbornejší charakter, tak by sme mali používať i grafy, ktoré majú vysokú výpovednú hodnotu. Pekne znázorňujú jednotlivé parametre a názorne zobrazujú existujúce analýzy. Čitateľ dostane na malom priestore, pomerne veľké množstvo informácií. Nie je nutné siahať po komplikovaných variantách. Úplne postačí jednoduchá a základná schéma, ktorá porovná zopár dôležitých údajov. Inak sa môže stať, že čitateľa unavíme. 

 

 

 

Čo sa týka vytvárania linkov na iné stránky, tak tu sa zmenila jedna podstatná vec. Tzv. pr linkbuilding staval v minulosti na kvantite, čiže keď mala stránka veľa prepojení s inými webmi, tak bola dobre hodnotená. V súčasnosti ide skôr o kvalitu. Rieši sa kvalita stránok, ku ktorým vedú linky. Mali by mať logickú nadväznosť, teda obsah, ktorý nadväzuje a má logický význam. Tiež je dôležité, aké linky smerujú k vašej webovej stránke. 

 

Podobne je na tom i interné prelinkovanie. Teda, ak vytvárate obsah pre nejakú stránku, mali by ste si najskôr premyslieť celkovú štruktúru obsahu a následne začať vytvárať jednotlivé príspevky. Po napísaní jednotlivých textov viete úplne prirodzene prelinkovať jednotlivé články a to bez toho, aby to pôsobilo umelo a neprirodzene. 

 

Dobrý text má viesť čitateľa po súvislej línii, no občas musí byť čitateľ "vyrušený", aby spozornel. Práve na toto "vyrušenie" môžete využívať ilustračné prostriedky ako sú fotky, obrázky, či videá. Odoslané do blog kategórie

bottom2
top2
2017.10.06.

Optimalizácia web stránok Bratislava - pre tých, ktorí by chceli lacno, a predsa efektívne inzerovať, je dobré prečítať si, prečo sa im to oplatí!

SEO optimalizácia web stránok Bratislava SEO optimalizácia pre vyhľadávače

O čom je SEO  optimalizácia pre vyhľadávače

Na Slovensku už len ťažko nájdeme takého človeka, ktorý nevyužíva internet; samozrejme, v staršej vekovej kategórii sa nie každý vyzná vo svete rôznych online služieb a webových stránok, avšak táto skupina z demografického hľadiska ani nepatrí do kategórie medzi 18 a 49 rokov, ktorá sa v tomto prípade zobrala do úvahy. Tí, ktorí inzerujú, totiž zvyknú sledovať práve túto kategóriu ľudí a reklamy sú určené predovšetkým pre nich.

Optimalizácia web stránok Bratislava je taká forma inzercie, ktorá je jednak efektívna, a predsa dostupná a cenovo dostuoná!

Ak nič iné, tieto dva faktory by mali určite vzbudiť pozornosť tých, ktorí žijú vo svete marketingu. SEO Bratislava sa preto vyníma spomedzi rôznych  internetových riešení, nakoľko s jej pomocou môžeme lacno a účinne inzerovať; pozrime sa ako!

Optimalizácia web stránok (Search Engine Optimalization, čiže SEO) je o tom, že firma, ktorá je odborníkom v tejto oblasti, bude schopná značne zvýšiť počet návštevníkov danej webovej stránky! Je ľahké pochopiť, prečo to bude dobré: keď na internetovú stránku, ktorá je zameraná na predaj rôznych produktov/služieb, zablúdi viac návštevníkov, potom vo firme/obchode, ktorá je majiteľom web stránky, nechá svoje peniaze čoraz viac návštevníkov. Optimalizácia web stránok Bratislava môže teda zvýšením návštevnosti stránok prispieť k tomu, aby sa predajcom z okolia Bratislavy značne zvýšil ich profit.

V prípade SEO Bratislava je preto potrebná spoločnosť, ktorá je schopná túto úlohu zvládnuť na jednotku. Naša spoločnosť Professional SEO už roky dokazuje, že nie náhodou sa pohybuje vo svete SEO, a nie náhodou využíva naše služby stále viac klientov, doma aj v zahraničí.

Ak máte skutočný záujem o to, aby ste posilnili svoje napredovanie na internete, aby ste svoju webovú stránku dostali na vyššie pozície v zozname nájdených hľadaných výrazov vyhľadávača Google, hoci až na prvej strane, potom neváhajte a vyhľadajte našu spoločnosť, v ktorej pracujú profesionálni odborníci v oblasti optimalizácie web stránok Bratislava!

Na trhu je v súčasnosti veľa hráčov v oblasti SEO, ale rovnako, ako všetky oblasti života, aj túto oblasť je možné rozdeliť na úspešných a menej úspešných „hráčov“; na základe vyššie uvedeného úspešnosť spoločnosti Professional SEO nemôže byť spochybnená. Keď chcete vyniknúť medzi bratislavskými podnikateľmi, potom je optimalizácia web stránok Bratislava práve pre Vás! Ešte nie je neskoro, aby ste zabodovali aj na internete!


Odoslané do blog kategórie

bottom2
top2
2017.08.10.

V prípade optimalizácie web stránok Košice budete schopní zviditeľniť podnikanie v Košickom kraji!

SEO optimalizácia web stránok KošiceKaždý vie, ako fungujú zmenárne: lacno nakupujú, draho predávajú. Keď ich potrebujeme iba vtedy, keď sa chystáme na dovolenku do zahraničia, keď raz za čas prekročíme hranice svojej rodnej krajiny, potom nám nebude veľmi vadiť, ak na takomto obchode trocha prerobíme.

Iná by však bola situácia, ak by sme inzerovali na internete, kde by sme potrebovali takú možnosť, ktorá vie za málo peňazí ponúknuť kvalitnú službu! V prípade optimalizácie web stránok Košice  to bude našťastie tak!

Vďaka čomu bude naša práca výnimočná aj meste Košice je to, že je potenciál dostupnosti merateľný! Kto by ešte nevedel, o čom je reč v súvislosti so SEO Košice, tak to teraz krátko zhrnieme! 

Search Engine Optimalization (SEO) je taký postup, ktorý sa zakladá na tom, aby namiesto klasického, stanoveného, direktívneho spôsobu dostala inzercia k používateľom internetu indirektívne, využitím Google. Dokonca, SEO Košice dokáže „byť viac“, ako banner na ľubovoľnej stránke aj tým, že kým reklama, ktorá nám napríklad „strčí“ pred oči nové auto, ktoré ani nie je isté, že nás zaujíma, avšak reklama, ktorú nám ponúkne SEO, o to viac!

Ale teraz sa už naozaj pozrime, prečo je tento systém taký zaujímavý! Pri optimalizácii web stránok Košice ide aj o to, že vďaka nej bude mať daná internetová stránka omnoho viac návštevníkov, než ako to bolo doteraz; SEO to dosiahne tak, že Vašu dôveryhodnú stránku pomocou relevantných kľúčových slov a vyhľadávacích dotazov posunie medzi výsledkami vo vyhľadávači Google vpred! Preto práve tam, lebo takmer 100 % ľudí rieši svoje vyhľadávanie na internete cez Google. Ak sa teda daná internetová stránka vie v zozname vyhľadaných výrazov umiestniť na prvej strane, potom to znamená to, že sa o ňu prejaví taký záujem, ktorý so sebou prinesie aj zvýšenie príjmov!

Preto ak pomocou optimalizácie web stránok Košice získajú také webové stránky, vďaka ktorým ich majitelia – firmy, živnostníci - získajú vo vyhľadávači takéto dobré umiestnenia, naozaj je potrebné o tom porozmýšľať! Ak máte záujem o SEO, potom nemusíte urobiť nič viac, iba vyhľadať spoločnosť Professional SEO, jedného z hráčov v tejto oblasti s najväčšími skúsenosťami, a využiť ich “know-how”! To, čo tým môžete získať, sa naozaj oplatí za tú investíciu, ktorú pre stabilnú optimalizáciu web stránok musíte zaplatiť.


Odoslané do blog kategórie

bottom2
top2
2017.03.09.

Počuli ste už o Google rozpočte na prezeranie webu? Ak ešte nie, tak nadišiel čas!

Google rozpočet na prezeranie webuPredstavte si obrovský e-shop, ktorý má veľmi veľa - niekoľko stotisíc alebo aj vyše milióna URL; viete si predstaviť, že v takomto prípade rýchlosť zaindexovania Google-om nebude práve najrýchlejšia. Navyše v prípade e-shopov je fluktuácia priebežná, t.j. priebežne sa dopĺňajú a odstraňujú produkty. Otázkou je, či Google nájde všetky nové URL odkazujúce na nové produkty? A čo je tiež veľmi dôležité: keď aj nájde, tak skôr, ako URL konkurenčných stránok s rovnakými produktmi?


Čo je vlastne rozpočet na prezeranie webu (po anglicky: Crawl Budget)? Spoločnosť Google v osobitnom článku vysvetlila o čo sa presne jedná pod pojmom rozpočet na prezeranie webu potom, ako zistil veľký záujem o tento výraz medzi špecialistami na SEO optimalizáciu pre vyhľadávače. Google v uvedenom článku hneď na úvod zdôraznil, že kvôli „crawl budget“ sa väčšina majiteľov webov nemusí znepokojovať. Google veľmi ľahko dokáže prezrieť web, ak webová stránka má „iba“ niekoľko tisíc URL. Nie je dôvod znepokojovať sa ani vtedy ani vtedy, ak nové stránky Google zmapuje za pár dní. Keď ale správca webu prevádzkuje obrovskú web stránku, potom je veľmi dôležité určiť čo má Google uprednostniť, čo má zaindexovať počas prezerania webu.

 

Googlebot (vyhľadávací robot prehľadávača Google) počas prezerania prechádza URL daných web stránok takým spôsobom, aby nezaťažil server web stránky. Robí to preto, aby sa web nespomalil, a aby sa následne nezhoršil užívateľský zážitok daného webu, atď.
V prípade Google tzn. Crawl Rate Limit (počet robotov, ktoré zvládne web) určí, že roboty ako často prezerajú danú web stránku, t.j. upravuje počet prezeraní a tiež časový interval prezerania. Samozrejme, táto hodnota sa môže meniť v súvislosti od kvality webu. Hodnotu  Crawl Rate Limit je možné nastaviť v Search Consol.  

 

Potrebu prezerania webu t. j. Crawl Demand určuje popularita a celková aktualizácia daného webu. Google sa snaží indexovať čo najčastejšie kvôli tomu, aby užívateľom poskytol čo najčerstvejšie aktualizácie. Googlebot uprednostňuje prezeranie dávnejšie indexovaných URL, preto je dôležitý aj vek jednotlivých URL.

 

A teraz sa vráťme k rozpočtu na prezeranie webu. Rozpočet na prezeranie webu – t. j. číslo, koľko URL chce a dokáže Google zmapovať za daný čas - určujú spoločne už vyššie spomínaný Crawl Rate Limit a Crawl Demand. 

 

Treba mať na pamäti, že nekvalitné URL negatívne ovplyvňujú  indexovanie a aj prezeranie webu. Google počas prezerania nekvalitných URL zbytočne plytvá „svojimi silami“ na taký obsah, ktorý je napríklad duplicitný, URL s chybovým hlásením 404, alebo SPAM-ový obsah. Nie je na škodu ani to, keď sa web stránka rýchlo načíta, t.j. nachádza sa na správnom serveri, lebo potom aj zmapovanie prebehne rýchlejšie. (Alternatívne URL tiež berú z rozpočtu na prezeranie.)
 

Zmapovanie/ prezeranie webu je dôležité kvôli tomu, aby sa web objavil vo výsledkoch vyhľadávania, z hľadiska SEO optimalizácie pre vyhľadávače na určenie poradia nemá žiadny vplyv. Nekvalitné zmapovanie webu je jednoznačne znakom slabej kvality webovej stránky, preto sa nedá úplne ignorovať.


Odoslané do blog kategórie

bottom2
top2
2017.02.22.

Ak chcete SEO optimalizáciu na jedno kľúčové slovo, tak to radšej nerobte!

SEO optimalizácia na jedno kľúčové slovoKeby ste sa hociktorého majiteľa webu opýtali (ktorý nemá príliš veľké skúsenosti ohľadne SEO optimalizácie pre vyhľadávače), či by bol spokojný, keby sa jeho web dostal s jedným kľúčovým slovom na prvú pozíciu vo vyhľadávaní, jeho odpoveď by znela: áno!
Vysvetlíme Vám, že prečo je to zlé riešenie. Úplne bežne sa stáva, že majiteľ webu, ktorý vyhľadá SEO špecialistu, žiada, aby sa jeho webová stránka dostala na prvú pozíciu v Google výsledkoch vyhľadávania na jedno kľúčové slovo. Dokonca väčšina jeho otázok smeruje práve k tomu: či sa dá dostať web na prvú pozíciu na jedno kľúčové slovo. Pritom webová stránka s takouto SEO optimalizáciou môže prísť aj o dobré hodnotenie Google. S jedným kľúčovým slovom na prvej pozícii nedosiahnete nič, alebo iba veľmi málo.


Z dlhodobého hľadiska je lepšie robiť SEO optimalizáciu na long tail kľúčové slová. Čo je vlastne long tail (po slovensky: dlhý chvost)? Long tail kľúčové slová sú slovné spojenia - viacslovné výrazy, frázy. Tieto kľúčové slová sú veľmi konkrétne, síce sa na ne menej vyhľadáva, preto je konkurencia menšia, a tým je väčšia šanca dostať web na popredné pozície vo vyhľadávači.
Popravde, neoplatí sa pracovať s jedným všeobecným kľúčovým slovom. Ak je web dobre postavený, tak pozícia hlavného kľúčového slova nebude taká dôležitá, nakoľko prinesie iba veľmi malú časť celkového obratu.

 

Nezabudnime ani na AdWords! V prípade všeobecných kľúčových slov je takmer isté, že pri organickom vyhľadávaní treba počítať aj s AdWords reklamami. (To, čo Google dá, to Google aj zoberie...) Preto sa stáva, že aj keď sa webová stránka nachádza na popredných pozíciách na dané kľúčové slovo, málo návštevníkov klikne na stránku.

 

Oplatí sa teda podriadiť celú web stránku jednému všeobecnému kľúčovému slovu? Hlavne, keď vieme, že obrat z jedného kľúčového slova predstavuje pomerne malý podiel celkového obratu? Samozrejme, že nie. Na všeobecné kľúčové slová je obrovská konkurencia. Navyše, všeobecné kľúčové slová majú horší konverzný potenciál, ako long tail kľúčové slová. Na long tail vo veľkej miere vyhľadávajú tí, ktorí majú vážny záujem o daný produkt alebo službu, často s úmyslom nakúpiť.


Odoslané do blog kategórie

bottom2
top2
2017.02.17.

Čo robiť, ak na webe máte takmer identické produkty? Čítajte tipy pre prevádzkovateľov e-shopov

Indentické produkty v e-shopeMajitelia e-shopov dobre vedia, že v prípade niektorých produktoch môže nastať situácia kedy sú niektoré produkty takmer identické a líšia sa iba v detailoch: napr. vo veľkosti, farbe, atď. Otázka, ktorá sa v takýchto prípadoch vynára: vyriešime problém s duplicitou (o ktorej vieme, že Google trestá) tak, že si určíme preferovanú produktovú stránku a následne ostatné podobné stránky presmerujeme kanonickou url na preferovanú stránku? Pri použití kanonických url adresách sa stránky zlúčia a Google bude indexovať iba nami preferovanú verziu stránky, následne sa ostatné stránky nezobrazia v Google vyhľadávaní.   

 

Existuje iná cesta? Samozrejme existuje, len je zložitejšia a časovo náročnejšia. V takomto prípade treba každú produktovú stránku prerobiť na originálnu a jedinečnú, aby internetový vyhľadávač Google každú takúto stránku hodnotil ako originál. Menšie e-shopy môžu mať kapacitu na prepracovanie každej stránky, ale pre väčších internetových obchodov kvôli obrovskej databáze by to bola príliš obrovská práca, preto sa do nej radšej ani nepúšťajú. Situáciu iba komplikuje, ak dáme Google zaindexovať dve podobné stránky bez toho, aby sme preferovali našu hlavnú produktovú stránku. V tomto prípade necháme rozhodnutie na vyhľadávač Google, aby si vybral pre neho najrelevantnejšiu stránku, a podobné stránky môže z výsledkoch vyhľadávania odstrániť.

 

Môžeme povedať, že v niektorých prípadoch je menej naozaj viac, t. j. uspokojme sa radšej s tým, že indexovaných stránok máme menej, a používajme kanonické url adresy tak, ako to spoločnosť Google odporúčala už v roku 2009.


Odoslané do blog kategórie

bottom2
top2
2017.02.09.

Používate na svojom webe vyskakovacie okná? Potom je pravdepodobné, že Google Vás potrestá!

Vyskakovacie okná Google penalizujeGoogle na svojej oficiálnej stránke informoval o tom, že od 10.-ho januára začne už vopred avizované penalizovanie tých webových stránok, ktoré používajú vyskakovacie okná. V praxi to znamená, že na webových stránkach, kde návštevníkom znemožňujú jednoduchý prístup vyskakovacie okná (tzv. pop-up), nebudú dosahovať dobré umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania. Spoločnosť Google zároveň dodala, že v prípade webových stránok s pop-up oknami je len toto len jedna z niekoľko stoviek kritérií, na ktoré Google prihliada pri zoradení výsledkoch vyhľadávania. Napríklad webová stránka s relevantným obsahom môže dosahovať dobré pozície vo vyhľadávači napriek tomu, že používa vyskakovacie okná.

 

Aké ponaučenie z toho vyplýva pre SEO optimalizátorov web stránok? Musia dávať pozor na to, aby reklamy na webe neboli agresívne, inak Google bude penalizovať posunutím nižšie vo výsledkoch vyhľadávania. Vo svete SEO optimalizácie, kde prebieha tvrdý boj o každú jednu pozíciu môže byť rozhodujúce to, že Google s takmer určitosťou posunie web nižšie len kvôli tomu, že sa na web stránke používajú vyskakovacie okná.

 

Faktom je, že návštevníkov mimoriadne ruší, keď po načítaní/ alebo počas prezerania webu vyskočia vyskakovacie okná. Faktom je tiež, že používaním vyskakovacích okien sa návštevníkom mimoriadne efektívne dajú vnucovať informácie, lebo či chcú či nechcú, vidia obsah pop-up okien. Je pritom pravda, že vyskakovacie okná prekrývajú práve hlavný obsah webovej stránky, pritom návštevník nie preto klikol na danú stránku, aby sa tam stretol s rôznymi agresívnymi reklamami. (V dnešnej dobe to, že sa na webových stránkach nachádzajú reklamy je takou samozrejmosťou, ako reklamné prestávky pre diváka televízneho programu.) Penalizácia webu za používanie vyskakovacích okien sa zatiaľ týka len stránok v mobilnom vyhľadávaní. Toto je znepokojúce hlavne pre užívateľov smartfónu, lebo mnohí návštevníci na prehliadanie nepoužívajú Wi-Fi pripojenie, ale mobilný internet, a práve nevyžiadané reklamy zbytočne odčerpajú časť predpaletených mobilných dát.    

 

Google bude penalizovať tie web stránky, ktoré používajú vyskakujúce okná, kde:

  • vyskakovacie okná sú príliš veľké a prekrývajú väčšinu obsahu – nezávisle od toho, že sa pop-up okná objavia okamžite alebo oneskorene,
  • sú reklamy vyzývajúce návštevníkov na inštaláciu rôznych aplikácii, a až po zrušení/ zavretí sa dostanú k hlavnému obsahu webu
  • sa hlavný obsah zobrazí až po odrolovaní, lebo až pod vyskakovacím oknom sa nachádza obsah, ktorý návštevník hľadal,
  • vyskakovacie okno vyskočí až po odrolovaní.

Google pritom určil aj výnimky, keď používanie vyskakovacích okien nepenalizuje a nepokladá ich za obťažujúce. Sú to:

  • ak informujete návštevníka o tom, že webová stránka používa súbory cookies, čo je vlastne v súlade s legislatívou
  • ak sa používajú z náboženských dôvodov
  • vyskakovacie okná sa objavia pri opúšťaní web stránky (exit pop-up).

Spoločnosť Google dodala, že sa penalizácia nevzťahuje na celý web, len na samotný url s vyskakovacím oknom. Dôležité je vyzdvihnúť aj to, že Google zaujíma výhradne to, že s čím sa návštevník prichádzajúci na web z výsledkoch vyhľadávania stretne pri kliknutí na web stránku. Google naďalej povoľuje pop up okná, ktoré neprekrývajú obsah web stránky.
Oplatí sa teda venovať pozornosť tomu, čo Google penalizuje a čo nie, a na základe toho sa rozhodnúť, že sa vyskakovacie okno v akej forme objaví na danej web stránke.


Odoslané do blog kategórie

bottom2
« Staršie príspevky Nové príspevky »
© 2008-2016 Všetky práva vyhradené.