top2

SEO za mesačný poplatok

Optimalizácia pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom

 

Kliknutím na slová /odkazy/ sa presuniete na vybraný článok:

 

-       Výhody optimalizácie pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom

 

-       Postupy pri optimalizácii pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom

 

-       Študijný materiál o optimalizácii pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom

 

O optimalizácii pre vyhľadávače je potrebné vedieť jednu veľmi dôležitú skutočnosť, ktorou je, že o nej nikdy nemôžeme povedať, že je hotová!

 

Optimalizácia pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom je najlepšou alternatívou pre všetkých vlastníkov webových stránok, pretože ich stránky sú optimalizované každý mesiac.

 

seo

Prostredníctvom optimalizácie pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom sa umiestnenie Vašej webovej stránky na základe kľúčových slov zlepšuje z mesiaca na mesiac. Ako to vyplýva aj z názvu, pri tomto spôsobe optimalizácie platíte za služby fixný mesačný poplatok, t. j. nevznikajú Vám žiadne iné výdavky. Ceny pre tento typ optimalizácie pre vyhľadávače sú platné aj vtedy, keď kľúčové slová dosiahli prvé miesto, nie je potrebné počítať so žiadnymi skrytými výdavkami či výdavkami podľa úspešnosti vo vyhľadávačoch.

 

Čo je však veľkou výhodou, že môžete priebežne meniť kľúčové slová, čo znamená, že v prípade ak už jedno slovo dosiahlo požadovanú pozíciu, môžete si vybrať nové kľúčové slovo. Táto možnosť pri optimalizácii pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti nie je k dispozícii.

 

Výhody optimalizácie pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom

 

Kliknutím na slová /odkazy/ sa presuniete na vybraný článok:

 

-       Výhodnejšia cena, ako cena optimalizácie na základe úspešnosti

 

-       Technika je rovnaká ako pri optimalizácii podľa miery úspešnosti

 

-       Vaša web stránka je kompletne optimalizovaná

 

-       Odkazy sa budujú priebežne

 

-       Dostávate mesačné výkazy týkajúce sa pozícií

 

-       Kľúčové slová môžete meniť každý mesiac

 

 

Preberme si tieto výhody podrobnejšie:

 

-       Výhodnejšia cena, ako cena optimalizácie na základe úspešnosti

 

seoJe to naozaj tak, v prípade optimalizácie podľa miery úspešnosti pri dosiahnutí pozície na prvej strane zaplatíte za kľúčové slovo za mesiac od 60,- do 140,- €.

To znamená, že v prípade 5 slov na prvej strane zaplatíte mesačne od 300,- do 700,- €.

Cena optimalizácie za fixný mesačný poplatok je v porovnaní s týmito cenami len 140,- €.

 

 

-       Technika je rovnaká ako pri optimalizácii podľa miery úspešnosti

 

poplatokMetóda je v podstate rovnaká, ako v prípade optimalizácie pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti, nakoľko optimalizáciu je možné vykonať len jedným spôsobom.

Z tohto hľadiska tí, ktorí si myslia, že dostanú pri jednej službe viac alebo kvalitnejšie služby, sa mýlia. Preto závisí len od rozhodnutia konkrétnej osoby, ktorú z týchto dvoch metód si vyberie.

 

-       Vaša web stránka je kompletne optimalizovaná

 

analitkikaZ pohľadu optimalizácie pre vyhľadávače je najlepšie, keď je skontrolovaná celá webová stránka, všetky chyby sú opravené a hlavná stránka resp. podstránky dostávajú spätné odkazy každý mesiac.

Takto dochádza ku kompletnej optimalizácii webovej stránky, pretože stránka môže získať popredné umiestnenia aj prostredníctvom 10-20 kľúčových slov v prípade, ak boli vykonané potrebné nastavenia a stránka sa priebežne posilňuje.

My neoptimalizujeme Vašu webovú stránku na zadané kľúčové slová len prostredníctvom hlavnej stránky, optimalizujeme ju celú, vrátane jej podstránok.

 

-       Odkazy sa budujú priebežne

 

domainRýchlosť budovania zohráva na základe aktuálnych smerníc Google dôležitú úlohu. Kým v minulosti prinášalo rýchle budovanie odkazov rýchle výsledky, v súčasnosti prináša len rýchle pokuty. Preto je potrebné venovať dostatočnú pozornosť kvalite odkazov, ich anchor textom, a postupnosti v rámci ich budovania. Článok o budovaní PR spätných odkazov si môžete prečítať tu.

 

 

-       Dostávate mesačné výkazy týkajúce sa pozícií

 

webKladieme veľký dôraz na komunikáciu, pretože informovanie svojich zákazníkov považujeme za veľmi dôležitú súčasť našej práce. Preto im každý mesiac zasielame oznámenie ohľadom zlepšenia ich pozície, prípadne jej zhoršenia.

Analýza umiestnení je vlastne hodnotením našej práce, prostredníctvom nej sa môžete presvedčiť o našej práci.

 

 

-       Kľúčové slová môžete meniť každý mesiac

 

contentVýmena kľúčových slov je veľmi dôležitá. Táto možnosť tvorí veľký rozdiel medzi optimalizáciou podľa miery úspešnosti a optimalizáciou na základe fixného mesačného poplatku, pretože pri optimalizácii podľa miery úspešnosti táto možnosť nie je k dispozícii, nakoľko počet slov a ich umiestnenie sú základnými údajmi pre fakturáciu.

V prípade optimalizácie na základe fixného mesačného poplatku nám však môžete zadať nové kľúčové slovo kedykoľvek, pretože v prípade, ak si myslíte, že existuje také slovo, ktorým dosiahnete lepšie umiestnenie sa naozaj oplatí urobiť jeho zmenu a optimalizovať webovú stránku na nové kľúčové slovo.

V tomto prípade je to možné, pretože mesačná cena optimalizácie je fixná.

 

 

Postupy pri optimalizácii pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom

 

Kliknutím na slová /odkazy/ sa presuniete na vybraný článok:

 

-       Výber kľúčových slov

 

-       Analýza web stránky

 

-       Písanie obsahov

 

-       Nastavenie web stránky

 

-       Budovanie spätných odkazov

 

 

Preberme si tieto kroky trošku podrobnejšie:

 

-       Výber kľúčových slov

 

keywordsOptimalizácia pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom sa začína výberom kľúčových slov. Pomôžeme Vám s výberom takých kľúčových slov, ktoré Vám zabezpečenia popredné miesta vo vyhľadávaní, a na ktoré budú skutočne prichádzať noví návštevníci a zároveň potenciálni zákazníci.

Výber kľúčových slov je jedným z najdôležitejších krokov optimalizácie pre vyhľadávače.

V prípade ak si nevyberieme vhodné kľúčové slová a webová stránka získa lepšie umiestnenie na základe týchto slov, ktoré však neoslovia zákazníkov, stane sa optimalizácia zbytočnou.

 

Pri výbere kľúčových slov je teda dôležité zohľadniť viacero dôležitých hľadísk:

Takýmito hľadiskami môžu byť: koľko ľudí vyhľadáva na základe daného slova, aká je konkurencia, či sa nachádzame na vidieku alebo v Bratislave, či plánujeme realizovať predaj na národnej úrovni, resp. užitočné môžu byť aj Long tail kľúčové slová.

 

-        Analýza web stránky

 
analizisAnalýza webovej stránky je nepostrádateľnou úlohou, pretože počas nej sa dozvieme ktoré sú tie nastavenia, ktoré chýbajú k tomu, aby mohla webová stránka získať lepšie postavenie vo vyhľadávači.

Pri analýze sa tiež dozvieme, nakoľko je stránka relevantná vzhľadom na kľúčové slová. Z tohto hľadiska sa často vyžaduje písanie obsahov, čím sa zabezpečí zvýšenie relevantnosti webovej stránky.

Analýza tiež poukáže na chybné prvky, resp. získame vedomosť ohľadom častí zdrojového kódu, ktoré je potrebné napraviť. Webová stránka je skontrolovaná po obsahovej aj technickej stránke. Pomôžeme Vám aj s opravou chýb, resp. nápravou určitých prvkov, ako aj s opravou samotnou. Skontrolujeme aj spätné odkazy a navrhneme možnosť umiestnenia ďalších spätných odkazov.

 

-       Písanie obsahov

 

auditObsah je dôležitý a nevyhnutný. Je dôležitý z dvoch hľadísk: jedným je návštevník a druhým pozícia vo vyhľadávači.

Z pohľadu návštevníka je obsah dôležitý preto, lebo stránku navštívi kvôli tomu, aby si prečítal informácie o tom, čo presne hľadá. V prípade, že stránka neobsahuje dostatočný obsah týkajúci sa hľadanej témy, návštevníka resp. potenciálneho zákazníka  ihneď stratíme.

Druhým hľadiskom je pozícia vo vyhľadávači. Google Panda Update totiž sleduje aj obsahy webových stránok a posudzuje ich z hľadiska ich relevantnosti. Toto posúdenie vykonáva práve prostredníctvom obsahov.

V prípade, že nedisponujeme dostatočným a relevantným obsahom, naše pozície sa budú zhoršovať. Vieme Vám pomôcť aj s písaním obsahov ak neviete ako ďalej, ale radi Vám ich aj napíšeme. Článok o písaní obsahov si môžete prečítať tu.

 

-       Nastavenie web stránky

 

metaĎalším krokom je nastavenie webovej stránky. Z analýzy webovej stránky sa totiž dozvieme, aké zmeny by sme mali na nej vykonať.

Vo väčšine prípadov je potrebné prepísať Title a Meta Data na správne, a zoptimalizovať ich pre danú webovú stránku tak, aby boli primerane relevantné.

Ďalšími takýmito nastaveniami môžu byť napr. nastavenie s a bez www, oprava chýb zdrojového kódu, optimalizácia obrázkov, vloženie tagov  H1 – H2 a vytvorenie vnútorných odkazov.

Zoznam možných nastavení je dlhý, analýza sa zameriava na zmapovanie mnohých z nich, nie každé hľadisko je však rovnako dôležité z hľadiska získania dobrej pozície. V záujme získania čo najlepších umiestnení sme Vám k dispozícii aj pri realizácii nastavení a oprave prípadných chýb.

 

-       Budovanie spätných odkazov

 

linkBudovanie odkazov je vlastne budovanie vonkajších prepojení stránky. Budovanie odkazov má veľký vplyv na zlepšenie postavenia webovej stránky, je však veľmi dôležité, aby sa jednalo o budovanie kvalitných odkazov.

Nami vybudované odkazy pochádzajú z webových stránok, ktoré disponujú veľkou dôverou zo strany Google, preto sú schopné efektívne posilňovať Vašu pozíciu. V rámci optimalizácie pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom zabezpečíme silné spätné odkazy na Vašu stránku, PageRank odkazy, blogové odkazy, magazínové odkazy alebo článkové odkazy.

Odkazy sú uvedené v textovom prostredí, tak zabezpečujú relevantnosť stránky.

 

Študijný materiál o optimalizácii pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom

 

registracieOptimalizácia pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom môže skutočne prispieť k zlepšeniu umiestnení Vašej webovej stránky.

V prípade, ak máte záujem o našu službu optimalizácie pre vyhľadávače, odporúčame Vám, aby ste sa registrovali k odberu nášho bezplatného študijného materiálu o optimalizácii pre vyhľadávače, prostredníctvom ktorého sa môžete viac zahĺbiť do tejto tematiky.

 

Študijný materiál sa skladá zo 4 častí a obsahuje mnoho užitočných informácií ohľadom optimalizácie pre vyhľadávače.

 

Registrujte sa kliknutím na obrázok.

 

 Csatlakozz a beszélgetéshez!
bottom2
© 2008-2016 Všetky práva vyhradené.