top2

SEO podľa miery úspešnosti

SEO optimalizácia pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti

 

Kliknutím na slová /odkazy/ sa presuniete na vybraný článok:

 

-       Výhody optimalizácie pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti

 

-       Postupy pri optimalizácii pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti

 

-       Ak je stránka pekná, to neznamená, že je aj úspešná

 

-       Čo musíte v záujme optimalizácie pre vyhľadávače urobiť Vy

 

-       Budovanie odkazov ako súčasť optimalizácie pre vyhľadávače

 

Boli by ste radi, keby sa Vaša webová stránka alebo internetový obchod nachádzali v Google vo vedúcich pozíciách hoci aj pri vyhľadávaní viacerých kľúčových slov?

 

Na služby poskytované našou firmou poskytujeme garanciu!

 

Okrem toho Vám nevzniknú žiadne zbytočné náklady, pretože pri optimalizácii pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti platíte len za tie umiestnenia, ktoré ste skutočne aj dosiahli!

 

Počas trvania zmluvy podpísanej na jeden rok môžete každý deň sledovať svoje umiestnenia a náklady na online ploche, ktorú pre Vás zabezpečíme my, preto si môžete byť každý deň vedomí toho, na ktorom mieste sa nachádza Vaša webová stránka a jej podstránky na základe určených kľúčových slov.

 

 

Výhody optimalizácie pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti

 

Veľkou výhodou optimalizácie pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti je garancia, lebo mnoho majiteľov webových stránok by totiž pri optimalizácii chcelo získať určitú garanciu výsledkov. Pre nich je táto metóda priam ako stvorená.

 

Garancia v tomto prípade znamená, že zákazník za optimalizáciu svojej webovej stránky platí iba v prípade, že sa vybrané kľúčové slovo, na ktoré bola optimalizovaná webová stránka, dosiahla dohodnuté umiestnenie. Dovtedy mu nevznikajú žiadne náklady.

 

Ani následne však nemusí počítať s vysokou jednorázovou odmenou, ale čiastkovými cenami stavenými za každý deň samostatne, t. j. čím lepšie umiestnenie dosiahlo kľúčové slovo, tým je väčšia suma dennej odmeny. Táto suma sa pohybuje v prípade 1 kľúčového slova pri umiestnení na prvej strane okolo 30,- až 70,- €. Optimalizácia pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti je drahšia, ako optimalizácia s mesačným poplatkom, v tomto prípade je tu však aj garancia.

Niekedy sa stane, že sa webová stránka optimalizuje v záujme dosiahnutia úspechu hoci aj celé mesiace, kým kľúčové slovo dosiahne platenú pozíciu.

 

Denné umiestnenia a ceny sú uvedené na online administračnej ploche, ku ktorej dostane zákazník vstupný kód a môže si každý deň pozrieť svoje umiestnenie a príslušné ceny podľa kľúčových slov. Takto získa tiež sumu za mesačnú optimalizáciu, ktorá bude uvedená aj pri mesačnej fakturácii na faktúre. To znamená, že klient priebežne dostáva mesačný výkaz o umiestneniach a môže sledovať priebežne sledovať zlepšovanie pozície.

 

Dôležitým rozdielom medzi optimalizáciou podľa miery úspešnosti a optimalizáciou s mesačným poplatkom je, že pri optimalizácii podľa miery úspešnosti musí zákazník zadať minimálne 5 kľúčových slov, ktoré nie je možné meniť. Môže zvýšiť iba počet kľúčových slov, pretože počet kľúčových slov je smerodajný pri fakturácii tejto metódy optimalizácie.

 

Postupy pri optimalizácii pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti

 

Kliknutím na slová /odkazy/ sa presuniete na vybraný článok:

 

-       Výber kľúčových slov

 

-       Analýza web stránky

 

-       Písanie obsahov

 

-       Nastavenie web stránky

 

-       Budovanie odkazov

 

 

-       Výber kľúčových slov

 

V spolupráci so zákazníkom uskutočníme výber vhodných kľúčových slov. Výber kľúčových slov je veľmi dôležitým krokom, pretože návštevníci budú na stránku  prichádzať práve na základe nich. Ak si vyberieme nesprávne kľúčové slová, nezískame si návštevníkov, z ktorých by sa mohli stať v budúcnosti zákazníci.

Niekoľko dôležitých faktorov, ktoré je pri výbere kľúčových slov potrebné zohľadniť:

či chceme uzatvárať obchody na celonárodnej úrovni, alebo iba v Bratislave alebo na vidieku, aká je konkurencia na vybrané kľúčové slovo, koľko ľudí vyhľadáva na základe tohto kľúčového slova na mesačnej úrovni. Oplatí sa vybrať si aj tzv. Long tail slová.

 

-       Analýza web stránky

 

Ďalším krokom je analýza webovej stránky, analyzuje sa predovšetkým relevantnosť webovej stránky vzhľadom na vybrané kľúčové slová a zhodnotí sa tiež, či sú správne jej nastavenia.

Prostredníctvom nášho analyzačného programu sme schopní zistiť aj chybné časti stránky a časti, ktoré si vyžadujú úpravu.

Oprava týchto chybných častí alebo častí, ktoré si vyžadujú úpravu je z pohľadu dosiahnutia lepších umiestnení veľmi dôležitá. Pre väčšinu webových stránok je potrebné v záujme zvýšenia ich relevantnosti aj písanie obsahov. Počas analýzy webovej stránky skontrolujeme aj vonkajšie odkazy webovej stránky a takýmto spôsobom zistíme jej odkazový profil.

 

-       Písanie obsahov

 

Prevažná väčšina webových stránok nedisponuje dostatočným obsahom, pričom primeraný a relevantný obsah je z hľadiska jej umiestnenia a udržania si návštevnosti veľmi dôležitý.

V prípade, že webová stránka nedisponuje relevantným obsahom, v dôsledku nedostatku relevancie nezískava stránka dobré umiestnenia.

Z hľadiska návštevníkov nedostatok obsahu zapríčiní, že ak na stránke nenájdu obsah, pre ktorý ju navštívili, rýchlo ju aj opustia a budú hľadať ďalej. Vieme Vám pomôcť aj s písaním obsahov, preto nás môžete poveriť aj touto činnosťou.

Článok o písaní obsahov si môžete prečítať tu.

 

-       Nastavenie web stránky     

 

Z analýzy webovej stránky zistíme, čo treba na stránke opraviť, resp. aké zmeny je potrebné vykonať v záujme ich zefektívnenia, prostredníctvom čoho sa zvýši relevantnosť webovej stránky a zlepší sa aj jej umiestnenie.

Takýmito nastaveniami sú najčastejšie nastavenia Title a Meta Data, nastavenie Tagov H1 a H2, použitie s alebo bez www, oprava chýb zdrojových kódov optimalizácia obrázkov. Toto je však z celkového množstva len niekoľko najdôležitejších nastavení. Pri analýze zohľadňujeme mnoho hľadísk, nie všetky sú však rovnako dôležité z hľadiska zlepšenia umiestnenia stránky.

 

-       Budovanie odkazov

 

Budovanie odkazov je vlastne zlepšovanie umiestnenia stránky prostredníctvom vonkajších prepojení. Pre webovú stránku získame cenné prepojenia prostredníctvom iných stránok, ktoré hodnotí Google pozitívne. Odkazy tvorené našou spoločnosťou pochádzajú zo starých, silných stránok, čo so sebou vo väčšine prípadov obnáša aj vysoké  PageRank hodnotenie.

Tieto odkazy sú začlenené do relevantného textového prostredia a zabezpečujú tak vyššiu relevantnosť stránky.

 

 

Ak je stránka pekná, neznamená to, že je aj úspešná

 

Nestačí, ak je webová stránka dokonale estetická. Pre zabezpečenie úspešnej optimalizácie pre vyhľadávače musia byť bezchybné aj nastavenia, iba takto môže byť webová stránka úspešná a dostať sa na vedúce pozície vo vyhľadávačoch, resp. dôležité tiež je, aby bola pre návštevníkov ľahko dostupná.

Prvým krokom optimalizácie podľa miery úspešnosti je analýza webovej stránky, kde zistíme prípadné chyby stránky, a jej prvky, ktoré je potrebné zmeniť, zmeniť ich nastavenia alebo ich opraviť úplne.

Algoritmus Google hodnotí pri zaraďovaní najrelevantnejších stránok podľa kľúčových slov na popredné miesta viac ako 200 hľadísk.

V prípade optimalizácie pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti sa kladie najväčší dôraz na relevantnosť.

Optimalizácia web stránky pre vyhľadávače je komplexným procesom, ktorý sa realizuje prostredníctvom Onsite SEO metód a nastavení. 

V rámci tohto procesu je potrebné zvýšiť relevantnosť webovej stránky pre Google vyhľadávacie roboty.

Cieľ: na základe určených smerníc opraviť tie dôležité prvky, ktorými môžu byť napr. hodnoty titulu stránky(Title), meta data alebo nastavenia kľúčových slov, či písanie obsahov.

Táto metóda prináša relatívne rýchle výsledky, použitím týchto výsledkov a ďalších metód ako napr. budovanie PR spätných odkazov je možné dosiahnuť požadované umiestnenia ešte rýchlejšie.

Po dôkladnom nastavení vyššie uvedených prvkov sa môže začať s optimalizáciou pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti.

 

Čo musíte v záujme optimalizácie pre vyhľadávače urobiť Vy

 

Vy si vyberiete tie kľúčové slová, prostredníctvom ktorých by ste sa chceli dostať do popredia a my pre Vás vykonáme optimalizáciu pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti. Pri výbere kľúčových slov Vám samozrejme radi pomôžeme, pretože v prvom kole sa oplatí optimalizovať webovú stránku na tie najlepšie slová. Ponuku na optimalizáciu pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti si môžete vyžiadať tu. Kliknite sem.

 

 

Budovanie odkazov ako súčasť optimalizácie pre vyhľadávače

 

V prípade optimalizácie podľa miery úspešnosti a aj optimalizácie za mesačný poplatok vykonávame aj budovanie odkazov, čo znamená umiestnenie špecifických článkov relevantných pre vybrané kľúčové slovo, pozostávajúce z 1000-2000 znakov na stránkach pre zdieľanie odkazov, na blogy, spravodajské stránky, ktoré sú schopné pritiahnuť pozornosť aj na Vašu stránku.

Stránky s vysokou PageRank hodnotou disponujú tiež veľkou dôverou zo strany Google, čo je potrebné k tomu, aby sa stránka na základe kľúčových slov dostala na poprednejšie umiestnenia!

Špecifické články popisujú prostredníctvom 1000-2000 znakov produkt alebo službu poskytované Vašou firmou a sú relevantné vzhľadom na vybrané kľúčové slová.

 

Tieto články sú obnovované každý mesiac, resp. aktualizujeme a uverejňujeme ich v mesačných intervaloch, na stránkach určených na zdieľanie odkazov s vysokými PR hodnotami, ktoré sme už spomínali vyššie, resp. blogoch, spravodajských stránkach a pod. V dôsledku vonkajších prepojení sa dostáva optimalizovaná webová stránka na poprednejšie pozície.

Pravidelná práca skôr či neskôr prinesie svoje ovocie, preto nie vždy je nutné čakať mesiace, aj za krátky čas môže Vaša web stránka dosiahnuť popredné pozície v Google vyhľadávači.

 

 

 

 

 

 Csatlakozz a beszélgetéshez!
bottom2
 Gyimesi András+ © 2008-2016 Professional SEO s.r.o. Všetky práva vyhradené.