SEO cenník


Štart


90,- €/ mesiac
so zmluvou na 12 mesiacov
140,- €/ mesiac
so zmluvou na 6 mesiacov

SEO optimalizácia webu na 5 kľúčových slov

Tento balík je vhodný pre SEO optimalizáciu webu na max. 5 kľúčových slov.

Každý mesiac možnosť zmeny kľúčových slov

Každý mesiac si môžete zmeniť kľúčové slová.

Analýza kľúčových slov

Poradíme pri výbere správnych kľúčových slov.

Analýza web stránky

Analýza nastavení webovej stránky na kľúčové slová, čím sa zlepšia pozície stránky.

On-Page SEO

Správne nastavenie meta tagov webovej stránky.

Mesačný report

Mesačný report o aktuálnych pozíciách webovej stránky.

Poradenstvo

V prípade nejasností alebo otázok bezplatné SEO poradenstvo.

Budovanie spätných odkazov

Budovanie spätných odkazov na mesačnej úrovni zo silných a starých domén.

Na Slovensku iba naša spološnosť vlastní viac ako 100 domén.

Domény s 11 až 19 ročnou históriou

Budovanie kvalitných a silných spätných odkazov na mesačnej úrovni z 11 až 19 ročných domén.

Na Slovensku iba naša spoločnosť vlastní viac ako 100 domén.

Zdieľanie na Facebook-u

Zdieľanie Vášho webu na Facebook-u do skupín s viac ako 500 000 fanúšikmi.

Medzinárodné spätné odkazy

Vybudujeme pre Váš web silné medzinárodné spätné odkazy, nakoľko naša spoločnosť vykonáva svoju činnosť okrem Slovenska aj v ďalších 4 krajinách.

+ SEO optimalizácia webu na ďalších 5 kľúčových slov

+ SEO optimalizácia webu na ďalších 5 kľúčových slov, vďaka čomu bude Vaša web stránka optimalizovaná až na 10 kľúčových slov
Professional


140,- €/ mesiac
so zmluvou na 12 mesiacov
180,- €/ mesiac
so zmluvou na 6 mesiacov

SEO optimalizácia webu na 5 kľúčových slov

Tento balík je vhodný pre SEO optimalizáciu webu na max. 5 kľúčových slov.

Každý mesiac možnosť zmeny kľúčových slov

Každý mesiac si môžete zmeniť kľúčové slová.

Analýza kľúčových slov

Poradíme pri výbere správnych kľúčových slov.

Analýza web stránky

Analýza nastavení webovej stránky na kľúčové slová, čím sa zlepšia pozície stránky.

On-Page SEO

Správne nastavenie meta tagov webovej stránky.

Mesačný report

Mesačný report o aktuálnych pozíciách webovej stránky.

Poradenstvo

V prípade nejasností alebo otázok bezplatné SEO poradenstvo.

Budovanie spätných odkazov

Budovanie spätných odkazov na mesačnej úrovni zo silných a starých domén.

Na Slovensku iba naša spološnosť vlastní viac ako 100 domén.

Domény s 11 až 19 ročnou históriou

Budovanie kvalitných a silných spätných odkazov na mesačnej úrovni z 11 až 19 ročných domén.

Na Slovensku iba naša spoločnosť vlastní viac ako 100 domén.

Zdieľanie na Facebook-u

Zdieľanie Vášho webu na Facebook-u do skupín s viac ako 500 000 fanúšikmi.

Medzinárodné spätné odkazy

Vybudujeme pre Váš web silné medzinárodné spätné odkazy, nakoľko naša spoločnosť vykonáva svoju činnosť okrem Slovenska aj v ďalších 4 krajinách.

+ SEO optimalizácia webu na ďalších 5 kľúčových slov

+ SEO optimalizácia webu na ďalších 5 kľúčových slov, vďaka čomu bude Vaša web stránka optimalizovaná až na 10 kľúčových slov
Pro Plus


190,- €/ mesiac
so zmluvou na 12 mesiacov
240,- €/ mesiac
so zmluvou na 6 mesiacov

SEO optimalizácia webu na 5 kľúčových slov

Tento balík je vhodný pre SEO optimalizáciu webu na max. 5 kľúčových slov.

Každý mesiac možnosť zmeny kľúčových slov

Každý mesiac si môžete zmeniť kľúčové slová.

Analýza kľúčových slov

Poradíme pri výbere správnych kľúčových slov.

Analýza web stránky

Analýza nastavení webovej stránky na kľúčové slová, čím sa zlepšia pozície stránky.

On-Page SEO

Správne nastavenie meta tagov webovej stránky.

Mesačný report

Mesačný report o aktuálnych pozíciách webovej stránky.

Poradenstvo

V prípade nejasností alebo otázok bezplatné SEO poradenstvo.

Budovanie spätných odkazov

Budovanie kvalitných a silných spätných odkazov na mesačnej úrovni z 11 až 17 ročných domén.

Slovensku iba naša spološnosť vlastní viac ako 100 domén.

Domény s 11 až 19 ročnou históriou

Budovanie kvalitných a silných spätných odkazov na mesačnej úrovni na 11 až 19 ročné domény.

Na Slovensku iba naša spoločnosť vlastní viac ako 100 domén.

Zdieľanie na Facebook-u

Zdieľanie Vášho webu na Facebook-u do skupín s viac ako 500 000 fanúšikmi.

Medzinárodné spätné odkazy

Vybudujeme pre Váš web silné medzinárodné spätné odkazy, nakoľko naša spoločnosť vykonáva svoju činnosť okrem Slovenska aj v ďalších 4 krajinách.

+ SEO optimalizácia webu na ďalších 5 kľúčových slov

+ SEO optimalizácia webu na ďalších 5 kľúčových slov, vďaka čomu bude Vaša web stránka optimalizovaná až na 10 kľúčových slov
 Gyimesi András+ © 2008-2016 Professional SEO s.r.o. Všetky práva vyhradené.