top2

SEO nástroje

V tejto rubrike Vás oboznámime s niekoľkými takými nástrojmi, ktoré považujeme za užitočné. Ich zoznam budeme priebežne dopĺňať.

 

Bezplatný analyzačný nástroj web stránok

 

SEOceros

Vynikajúca stránka, ktorá pomáha odhaliť dôvody prečo nemá Vaša web stránka oveľa viac návštevníkov/ zákazníkov.

 

Kontrola spätných odkazov

 

Yahoo Siteexplorer

Čo neprezradí Google, prezradí Yahoo. Jeho negatívom však je, že pri site wide odkazoch znázorňuje odkazy niekoľkokrát, t. j. pri väčšom počte odkazov ich nie je možné prezrieť všetky.

 

Linkdiagnosis

 

Pracuje z databázy Yahoo, v prípade väčšieho množstva odkazov je tento spôsob kontroly ľahšie hodnotiteľný, tá istá doména sa nezobrazí toľkokrát, z koľkých podstránok zasiela odkazy. Tento spôsob je pre zmenu pomalý.

 

Backlinkwatch

Tento spôsob kontroly je podobný ako predchádzajúci, ukazuje aj texty odkazov.

 

Zisťovanie Google pozície

 

Googleposition

Prostredníctvom tejto služby je možné zistiť pozíciu webovej stránky na dané kľúčové slovo.

 

Zisťovanie PageRank

 

Seocentro

Vyžiada si údaje z 30 Google data centier naraz. Pri update Pageranku môže byť zaujímavé sledovať, ako sa nastaví nová hodnota.

 

Zisťovanie Whois

 

Domaintools

Stiahnutie údajov Whois

 

aexcea

Ukáže nám, aké domény sa nachádzajú na danej IP adrese. Je dobré vedieť, s kým sa delíme o hosting.

 

View MY DNS

Je rovnakou službou ako je tá predchádzajúca, len je trošku rýchlejšia.

 

Vyhľadávania duplicitných obsahov

 

Copyscape

 

Touto službou je možné vyhľadať duplicitné obsahy. Môžeme ňou zistiť napr. či niekto „nekradne” obsahy zo stránky. Stačí zadať názov domény a služba vyhľadá všetky duplikáty.

 

Online tvorba Xml bočnej mapy

 

Xml-sitemaps.com

 

Služba po zaslaní danej URL vyhotoví na základe zadaných parametrov xml bočnú mapu.Csatlakozz a beszélgetéshez!
bottom2
© 2008-2016 Všetky práva vyhradené.