„SEO blog”
top2
2018.06.22.

Kľúčové slová: Ako urobiť analýzu kľúčových slov pre SEO?

optimalizácia pre vyhľadávačeZákladom procesu optimalizácie (SEO skratka - Search Engine Optimization) je analýza kľúčových slov. Ak má webová stránka správne zadefinované kľúčové slová, tak aj samotný proces SEO má našliapnuté na úspech. Ako si poradiť s množstvom kľúčových slov a vybrať tie správne?

 

Mali by sme si vysvetliť zopár základných faktorov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri analýze kľúčových slov. Poradíme vám zopár tipov, čo je dôležité a na čo sa máte zameriavať, keď si máte zvoliť správne kľúčové slová. Optimalizácia pre vyhľadávače môže následne stavať na silných základoch a vy zvyšujete kredit svojmu webu.

 

SEO definícia - kľúčové slová

Najskôr si však povedzme, čo to vlastne kľúčové slovo je. Môže sa skladať z jedného alebo viacerých slov. Tieto slová ľudia zadávajú do vyhľadávača, keď hľadajú informácie na internete. U nás sa používa Google, z čoho vychádza aj optimalizácia. Keď vyhľadávate nejakú konkrétnu informáciu, mali by ste do vyhľadávača zadať výraz, ktorý je významovo aj logicky čo najbližšie k tejto informácii - kľúčové slová. Napríklad hľadáme info o liečivých bylinách. Nezadáme slovo “byliny”, ale “liečivé byliny”, aby sa nám výsledky vyfiltrovali iba na túto oblasť. Práve na tejto logike by sme mali stavať pri definovaní kľúčových slov pre webové stránky.

 

SEO návod - keywords

Kľúčové slovo by malo mať dostatočný počet hľadaní, no nie je to ten najdôležitejší faktor. Tento údaj by sme mali brať do úvahy kvôli tomu, že kľúčové slovo s väčším počtom hľadaní nám prinesie viac potencionálnych návštevníkov. Samozrejme to nie je úplne také jednoduché a vstupuje sem ešte mnoho iných faktorov ako je obsah (content) webu,  relevantnosť stránky a pod. Tieto témy sme bližšie rozoberali pri téme “seo optimalizácia návod”.

 

Správne zvolené kľúčové slová by mali sedieť významovo a logicky nadväzovať na obsah stránky, respektíve podstránky. Počet hľadaní a význam by mali byť v rovnováhe. Môžeme si uviesť nejaký príklad:

 

Máme e-shop s topánkami. Sortiment e-shopu je rozdelený na podstránky letná, zimná a prechodná obuv. Pokiaľ vyberáme kľúčové slovo pre hlavnú stránku, mali by sme použiť výraz, ktorý sedí významovo a má dostatočné množstvo hľadaní, napr. “topánky”, “obuv” a pod. Pre podstránky sú vhodné “letná obuv”, alebo “obuv leto”.

Predpokladajme, že návštevník má záujem o sandále. Preto bude hľadať pod týmto kľúčovým slovom “sandále”, prípadne “letné sandále”. Kľúčové slová, ktoré sme si uviedli ako príklad nadväzujú a vystihujú obsah danej stránky. Návštevník, ktorý hľadá konkrétny tovar “sandále”, dostane priamu informáciu a dostane sa k tomu, čo hľadal.

 

Optimalizácia  má určité nepísané pravidlá aj čo sa týka kľúčových slov. Kľúčové slovo by malo byť obsiahnuté v nadpise (title), popisoch (meta description) a následne zahrnuté v obsahu stránky. Malo by jasne a zreteľne vystihovať obsah stránky, nezavádzať, pretože práve to návštevníkov odradí. Príliš konkrétne kľúčové slovo môže návštevníka zmiasť. Ak by sme zvolili pre podstránku letná obuv kľúčové slovo “dámske sandále”. Muži túto stránku nenavštívia, pretože si logicky vyvodia, že tu nájdu len dámske sandále.


Odoslané do SEO blog kategórie

bottom2
top2
2018.06.22.

SEO optimalizácia - návod: Ako optimalizovať web On-Page?

SEO optimalizácia

Jednoznačne najčastejšie používaným vyhľadávačom je Google, hovoria prieskumy. SEO - návod (optimalizácia pre vyhľadávače) by sa preto mal opierať o pravidlá a odporúčania, ktoré určuje Google. Radi by sme vám dali zopár tipov, ako zefektívniť web stránku tak, aby prvé pozície neboli pre vás len snom.

 

Proces SEO “optimalizácia pre vyhľadávače” je potrebné nastavovať a venovať mu dostatok pozornosti i času. Výraz SEO optimalizácia je postavený na  slove” optimalizovať”, teda hľadať tie najvhodnejšie riešenia, postupy - SEO optimalizácia - návodSEO definícia by sa dala charakterizovať ako súbor techník , ktoré majú zlepšiť návštevnosť webu z neplatených (organických) výsledkov vo vyhľadávačoch.   

 

SEO optimalizácia návod

Optimalizácia pre vyhľadávače zahŕňa on - page a off - page faktory. V tomto článku sa zameriame na on - page faktory, ktoré riešia zmeny a nastavenia na samotnej webovej stránke. Vyhľadávač hodnotí web na základe jeho technických parametrov, vizuálu, prehľadnosti, kvalitného obsahu, pozrime sa na to postupne.

 

Pri zadaní kľúčového slova do vyhľadávača sa nám vygenerujú výsledky. Prvé, čo si všimneme sú tzv. titles, čiže nadpisy. Title by mal byť jedinečný a zaujímavý, no zároveň mať dostatočnú výpovednú hodnotu pre návštevníkov. Title robí ten nenahraditeľný prvý dojem, ktorý zanechávame len raz. Pod nadpisom sa nachádza meta popis. Tu je dôležité, aby ste použili kľúčové slová, ktoré ste si zadefinovali pre svoj web. Pri čítaní meta popisu sa návštevník rozhodne, či navštívi vašu stránku, alebo je pre neho nezaujímavá. Meta popis dokáže veľmi účinne podporiť dobrý prvý dojem, ktorý vyvolal title.

 

Obsah - content  by mal samozrejme logicky a obsahovo nadväzovať na vytvorený title i meta popis. Návštevník má určité očakávania a je potrebné ich naplniť. Stránka ho musí zaujať, aby sa  nepreklikol ihneď späť. Ideálne je, ak ho podnietite k nejakej aktivite - aktívne odkazy na ďalšie informácie a pod. Ani s tým to však nie je nutné preháňať, inak to môže spôsobiť presne opačný efekt a dosiahnete len to, že web bude doslova otravným.

 

Príklad

Predstavte si, že hľadáte nejakú dôležitú informáciu, prehľadávate stránky vo vyhľadávači, rozhodnete sa podľa popisu, ktorý je najbližšie k danému výrazu a keď stránku navštívite, tak tu na vás z každého rohu vyskakujú nejaké okná a reklamy. Asi tam veľa času nestrávite?!


Obsah webu

K samotným keywords - kľúčové slová, sa budeme podrobnejšie venovať v inom článku. Teraz by sme ešte chceli upozorniť na veľmi dôležitý faktor a tým je obsah webu. Obsahom sa zaoberá samostatné odvetvie content marketing. Práve kvalitný a kreatívny obsah, ktorý sa pravidelne aktualizuje,  vám pomôže dostať sa na prvé pozície. Samozrejme je dôležité aj jeho technické spracovanie:

 • používajte nadpisy a podnadpisy H1, H2...H4. Text bude prehľadnejší a lepšie čitateľný,

 • používajte zvýraznenie slov “strong”,

 • do textu vložte obrázky, grafy a pod. s presným a výstižným popisom,


Prelinkovanie webovej stránky na iné weby by malo byť tiež súčasťou kvalitného obsahu. Linkbuilding má  svoje pravidlá a odporúčania, ktoré je dobré dodržať, aby ste dosiahli lepšie hodnotenie vašej stránky.


Odoslané do SEO blog kategórie

bottom2
top2
2018.06.22.

Optimalizácia - webových stránok: Chcete zaujať v oblasti E-commerce?

Optimalizácia webových stránokMať obchodného ducha a byť kreatívnym je v oblasti E-commerce (elektronické obchodovanie) dôležité.  Je dobré, ak sa niečím odlišujeme a zaujmeme. Možnosti sú v podstate nekonečné. Máme k dispozícií množstvo marketingových stratégií a obrovský priestor na sociálnych sieťach.

 

Ako môžeme využiť tieto možnosti a čo je potrebné sledovať, ak chceme mať úspech? Jedným z nástrojov marketingu je optimalizácia webových stránok. Je to komplexná záležitosť a my by sme jej mali venovať aspoň časť energie, samozrejme popri ďalších marketingových stratégiách.  

 

Poradenstvo zadarmo?

SEO hľadá riešenia na konkrétne problémy, aby sme boli zaujímavými pre návštevníkov a dobre hodnotení z pohľadu vyhľadávačov. Takto vieme získať výhodnú pozíciu pri zadávaní kľúčového slova do vyhľadávača a my získame obrovský potenciál návštevníkov, ktorí ná môžu navštíviť. Cena za tieto služby môže byť rôzna a závisí od viacerých faktorov. Odvíja sa od aktuálneho stavu a krokov, ktoré je nutné vykonať. Kvalitné SEO poradenstvo vám dá veľa užitočných informácií a postupne sa naučíte niektoré veci riešiť sami, teda môžete ušetriť.  Musíme si však uvedomiť, že ide o proces, ktorý neustále beží a menia sa i všeobecné podmienky, preto si budeme musieť vyčleniť dostatok času na to, aby sme sledovali jednotlivé trendy a vedeli ich aplikovať i pre nás. Práve z tohto dôvodu sa ako najvýhodnejšia javí možnosť dlhodobej spolupráce s profesionálnou agentúrou v kombinácii s vlastnou prácou v rámci niektorých úkonov.

 

Čo by sme mali sledovať?

Správanie návštevníkov je dôležitým faktorom, ktorý by mal povinne sledovať každý dobrý obchodník. Práve tu získate cenné informácie pre zlepšenie vášho biznisu. Môžeme spomenúť návštevnosť, ale tu sa dostaneme len k nejakému číslu, ktoré nám v zásade nič podstatné nepovie. Tento údaj sa sledoval skôr v minulosti. Nás by malo zaujímať to, čo návštevník vyhľadáva, čo ho zaujíma a kam kliká. Keď poznáme výrazy, ktoré ľudia zadávajú do vyhľadávačov, tak si pomocou nich vieme zadefinovať tie správne kľúčové slová. A tu sa dostávame k podstate. Správnymi kľúčovými slovami opäť zvyšujeme naše šance, že nás navštívi väčší počet ľudí. Vybrať správne kľúčové slová nie je jednoduché, no vieme sa odraziť od určitej schémy - súhrn krokov a postupov. Vytvoríme si dobrý a pevný základ pre ďalšie kroky. Kľúčové slová dokážu urobiť zázraky a zvýšia naše šance. Nestačí však iba zvoliť správne slová, mali by sme myslieť na to, že Google hodnotí jednotlivé parametre ako celok. Teda musíme zapracovať na jej kvalite z technického i obsahového charakteru. Mali by sme byť intuitívni a predpokladať správanie návštevníkov. Po krokoch ich povedieme k tomu, čo očakávame od ich správania. Očakávané správanie návštevníkov nazývame ako konverzie. 

 

Konverzie

Všetky údaje o návštevníkoch nám prinesú iný pohľad a my to môžeme použiť pri budovaní našej stratégie. Malo by nás zaujímať koľko majú rokov, ich pohlavie, kde bývajú, akú majú prácu, či majú deti a pod. Tiež je zaujímavé vedieť aký čas tu strávia. Zaujímať by nás mal každý detail, pretože práve ten môže byť kľúčový pre nás. Máme k dispozícii nástroje (Google AnalyticsGoogle Tag Manager), kde odsledujeme správanie návštevníkov. Na základe týchto informácií si vieme zostaviť podrobnú schému, ktorá bude vyhovovať našej cieľovej skupine zákazníkov. Samozrejmosťou je prehľadnosť, logika a obsah. Už sme spomínali konverzie, teda očakávanú určitú aktivitu od návštevníkov (napríklad nákup produktu), ktorú chceme dosiahnuť a k nej by sme mali smerovať svoje úsilie. Musíme mať jasný náš osobný i podnikateľský zámer a cieľ, ktorý chceme dosiahnuť.   

 

Kreativita a úspech

Mali by sme zaujať a byť aktívni. Ako spraviť to, aby sme sa zaktivizovali? Nápadom sa medze nekladú. Veľmi obľúbenou formou sú napríklad recenzie. Užívateľ dostane priamu informáciu o produkte, o ktorý sa zaujíma a pritom môže sám prispieť vlastným názorom. Môže to byť doplnené nejakou grafikou, kde sa zohľadní celkové hodnotenie produktu. Obľúbené sú i diskusie. Tu si návštevníci môžu vymieňať skúsenosti. Mali by sme však hľadať nápadité riešenia, nemusíme skĺznuť ku klasike. Doplňme obsah inštruktážnymi videami, obrázkami a podobne. Zvýši to celkový kredit v hodnotení, ale tiež takýmto jednoduchým spôsobom môžeme získať kvalitné spätné odkazy.

Ľudia neradi čítajú dlhé texty, uprednostnia obrázky a videá. Stačí si všimnúť sledovanosť videí na sieťach, dostanete sa takto k ďalšiemu zdroju potencionálnych návštevníkov. Nemali by sme však podceniť ani popis samotného výrobku. Informácie by mali byť vytriedené do logikých celkov. Nemali by sme návštevníka zasypať masou textu. Súčasťou by mali byť i technické parametre, prípadne návod na použitie, zloženie a podobne. Čo sa týka technických parametrov obrázkov a videí, tak tu nič nepodceňujme. Oplatí sa zainvestovať do kvality. Musíme myslieť na to, že práve to si návštevníci všímajú ako prvé a podporíme tým dobrý dojem. Ak si na to netrúfate sami, tak oslovte profesionálov. 

Veľmi často využívanou technikou sú i rôzne súťaže, ktoré sú podporované sociálnymi sieťami. Je to cielená reklama na určitú skupinu ľudí. Výhodné je osloviť tzv. influencerov, sú to ľudia, ktorí majú vysokú sledovanosť na sociálnych sieťach a ovplyvňujú verejné povedomie. 

 

Kvalita vs. informovanosť

Kvalita poskytovaných služieb a produktov zvyšuje náš kredit u zákazníkov, no my musíme zabezpečiť, aby sa o nás dozvedeli. Pokiaľ nás nenájdu, tak nám kvalita produktu bude úplne zbytočná. Mali by sme využiť všetky možné i nemožné informačné kanály. Klasikou zostáva e-mail, no rozhodne ho nepodceňujme. E-mailom vieme osloviť konkrétnych ľudí za konkrétnym účelom. Šírenie informácií na sociálnych sieťach by malo mať tiež svoju logiku. O kvalite šíreného príspevku sa nemusíme ani baviť, to by malo byť samozrejmosťou. Kvalitný príspevok by mal ťažiť z informácií, ktoré sme získali analýzou. Čiže si vymedzíme cieľovú skupinu na základe zistených kritérií a tomu prispôsobíme náš príspevok. Mali by sme osloviť ľudí, ktorých náš príspevok nielen zaujme, ale budú i našimi potencionálnymi zákazníkmi.


Odoslané do SEO blog kategórie

bottom2
top2
2018.06.22.

SEO audit: Potrebujete oživiť váš e-shop?

SEO audit

Premýšľali ste už niekedy ako fungujú e-shopy a od čoho závisí ich úspech medzi zákazníkmi? Či dokonca zvažujete, že vstúpite do tohto biznisu s vlastnými nápadmi? Nech je váš zámer akýkoľvek a vaše nápady naozaj originálne, pripravte sa na to, že narazíte hneď na niekoľko komplikácií, ktoré vám cestu k úspechu vôbec neuľahčia.

 

 

SEO audit

Ak chceme mať úspešný e-shop, mali by sme sa oboznámiť s pojmom optimalizácia pre vyhľadávače. Komplexný SEO audit je najvhodnejšou alternatívou pre začínajúci e-shop, pretože nenavýši váš rozpočet do astronomických výšok, čo by mohlo mať za následok jeho rýchly zánik. Ak už majiteľom e-shopu ste, tak práve pre vás bude SEO audit riešením, aby ste ho znovu oživili. Nie je nič horšie ako zle fungujúci e-shop. Ľudia sú netrpezliví a nebudú čakať na to, kým sa daná stránka načíta. Ide doslova o sekundy.

 

Musíme si uvedomiť, že návštevník doslova spraví dva kliky a je preč. Funguje tu pravidlo prvého dojmu, na ktorom by sme mali stavať. Ako sa povie "prvý dojem už nenapravíš...". Buďme kreatívni a zaujímaví, ľudí osloví inakosť a my v nich chceme vyvolať zvedavosť, aby chceli na stránke tráviť svoj čas a hľadať informácie. Určite ste sa už niekedy pristihli pri tom, že čas strávený na internete plynie neuveriteľne rýchlo. Bolo to spôsobené tým, že ste nevnímali realitu, ale zahĺbili ste sa do obsahu. U návštevníkov by sme mali dosiahnuť takýto stav. 

 

Na začiatku musíte rátať s tým, že vás prevalcuje veľká konkurencia, ktorá má už určitú pozíciu na trhu, pričom my sme pre návštevníkov a našich potencionálnych zákazníkov veľká neznáma. Stabilné weby vyvolávajú pocity dôveryhodnosti a spoľahlivosti. To sa páči nielen návštevníkom, ale i samotnému Googlu (SEO-test Google), ktorý to zohľadní v hodnotení danej stránky (SEO - test online, checker,  meter).


E-shop vs. marketing

Optimalizácia je súčasťou marketingu a veľmi dobre sa dopĺňa s jeho ďalšími nástrojmi. Veľmi obľúbenou formou je e-mail marketing. Vytvoríte si sieť z mailov, kde môžete posielať informácie o vašom e-shope a novinkách v ňom. Nie je to však jediná možnosť ako zostať v spojení so zákazníkmi. 

 

Asi za najobľúbenejšiu formu môžeme považovať sociálne siete. Sila sociálnych sietí je nielen v množstve ich užívateľov, ale tiež v tom, že informácie sa šíria rýchlo o môžete ich neustále aktualizovať. Teda ste v neustálom spojení so zákazníkmi, čo je v úplnej harmónii s dnešnou uponáhľanou dobou. Výborné sú tiež PPC reklamy (platené výsledky vo vyhľadávači) a publikovanie článkov.

 

Optimalizácia pre e-shop?

My sme si však povedali, že nechceme investovať do marketingových kampaní a skúsime sa pozrieť na iné možnosti. Našim cieľom by malo byť to, aby sme sa umiestnili na prvých pozíciách vo vyhľadávači (organické - neplatené výsledky).

 

Musíte vedieť, koho chcete osloviť a podľa toho si zvoliť stratégiu. Na základe produktového portfólia, ktoré predávate, si viete rozdeliť zákazníkov na rôzne záujmové skupiny. Čím viac máme informácií o zákazníkoch, tým je to pre nás väčšia výhoda, pretože práve to je bod, ktorý bude východiskový pre marketing aj pre SEO audit.

 

Fatálnou chybou pre e-shop je, ak nemáme kvalitný obsah, čo odhalí SEO audit. To znamená, že by sme mali investovať energiu do kvalitných popisov a samozrejme aj do obrázkov, či videí. Kvalitné obrázky predávajú. Ideálne je, ak je stránka živá a uverejňuje nové príspevky. Tie musia samozrejme zohľadňovať cieľovú skupinu. Schéma stránky musí mať logiku a priviesť zákazníka presne k tej informácii, ktorú hľadá. Kvalitný web:

 

 • výstižné a trefné nadpisy

 • kvalitné obrázky, videá

 • prehľadné kategórie pre produkty

 • prvky pre zdieľanie na sociálnych sieťach

 • rýchlosť stránky a celková prehľadnosť

 • kľúčové slová

 • kvalitný obsah s jasnou štruktúrou

 • pravidelné príspevky (blog, komunita)

 • využívanie interných a externých odkazov

 • recenzieTechnické riešenie webu musí byť zvládnuté hneď na začiatku. Skôr ako začnete s akoukoľvek marketingovou kampaňou. Rýchlosť webu a podpora pre mobilné zariadenia by mala byť samozrejmosťou, pretože má priamy vplyv na hodnotenie stránky a tiež jej obľúbenosť. Čoraz viac ľudí uprednostňuje surfovanie na nete pomocou mobilných zariadení. Technológie sa tomu prispôsobujú a zlepšujú tieto možnosti. Mali by sme na to myslieť a zahrnúť to do našej stratégie. Keď si predstavíme samých seba, ako objednávame pohodlne tovar cez náš mobil, tak sa nám tá predstava páči, pretože ušetríme čas a máme túto možnosť neustále k dispozícii. Doba je rýchla a my uprednostňujeme efektívne riešenia. 


Odoslané do SEO blog kategórie

bottom2
top2
2018.06.22.

SEO služby: Aký postup má SEO audit?

SEO službySEO definícia je v súčasnosti pomerne známym pojmom. Ak by však niekomu unikol jej význam, ide o optimalizáciu pre vyhľadávače a skratka SEO  je odvodená z anglického výrazu Search Engine Optimization. Ide o činnosť, kde hľadáme najoptimálnejšie riešenia pre webovú stránku. Cieľom je dosiahnuť kvalitný a fungujúci web a jeho umiestnenie na popredných pozíciách vo vyhľadávačoch.

 

Čo je to optimalizácia a čo si máme predstaviť pod výrazmi audit a SEO služby, si priblížime v nasledujúcich riadkoch. Kvalitná a skúsená agentúra poskytuje komplexné balíky, ktoré zahŕňajú činnosti ako optimalizácia web stránky, ale i vyhľadanie prípadných chýb v technických parametroch a tiež v obsahu.

 

Optimalizáciu by sme teda mohli popísať ako súbor komplexných postupov, kde sa prihliada na individualitu každej webovej stránky, hľadajú sa prípadné chyby, navrhujú sa opravné riešenia a stanoví sa jasná vízia, ktorá má zabezpečiť to, že stránka bude obľúbená u návštevníkov a tiež konkurenčne silná a úspešná. V konečnom dôsledku ide o to, aby sa web umiestnil na popredných miestach v Googli.

 

Audit prebieha v postupných krokoch. Počas auditu sa musíme pozrieť na všetky aspekty. Pritom berieme na vedomie i to, ako hodnotí webové stránky Google, aby sme vedeli dosiahnuť čo najlepšie pozície.

 

Content marketing - obsah

Téme obsah sme sa venovali v predchádzajúcom článku, takže iba v skratke zhrnieme, že ide o kvalitu, prehľadnosť, originalitu, správne zvolené kľúčové slová, ktoré by mali byť obsiahnuté v nadpise i v popise. Práve title a meta popis by mal zaujať návštevníkov a prilákať ich na návštevu webu. Energiu by sme mali venovať i  nadpisom na stránkach a podstránkach, ich logickému usporiadaniu a tiež popisom k obrázkom. Poďme sa ale ďalej pozrieť na technické parametre stránky.

 

Technické parametre webu

Do hodnotenia stránok veľmi výrazne zasahuje to, ako je stránka zabezpečená a presmerovaná. Dôležitosť tohto faktora rastie pri e-shopoch a stránkach, kde sa zadávajú osobné údaje, údaje k platbe a podobne. Práve zabezpečenie má priamy vplyv pre hodnotenie stránky, ale aj samotní návštevníci majú zo stránky lepší pocit, keď vidia, že je zabezpečená.

 

Čo sa týka URL adries, tak by sme sa mali riadiť jednoduchými pravidlami. Mali by byť zrozumiteľné, využívať kľúčové slová. Tiež je dôležitá ich dĺžka a obsah. Celá stránka a jej URL adresy by mali mať vytvorený logický sled.

 

Určite ste sa už stretli s tým, že ak ste navštívili nejakú stránku, ktorá sa načítavala veľmi dlho, tak ste nečakali, ale web ste jednoducho opustili. Rýchla doba, netrpezlivosť návštevníkov a tiež Google uprednostňujú stránky, ktoré jednoducho fungujú a majú krátku rýchlosť načítania.

 

Pri kvalitnej optimalizácii sa dohliada i na to, či sú stránky zaindexované. V ideálnom prípade sa vo vyhľadávači zobrazuje čo najviac stránok daného webu, zvyšujete tak úmerne svoj potenciál pre lepšiu návštevnosť. Hovoríme o tzv. registrácii stránok pre Google.

 

Tak ako vie Google hodnotiť stránky pozitívne, používa i systém akéhosi penalizovania webov. V prvom rade by sme sa mali vyhnúť tomu, aby náš web obsahoval duplicity, teda opäť sme sa vrátilli k tomu, že obsah je veľmi dôležitý.

 

Komplexné služby zahŕňajú i aktivity, ktoré sa vykonávajú mimo samotnej stránky. SEO optimalizácia využíva silu sociálnych sietí, ktoré v súčasnosti spájajú väčšinu našej populácie. Ide o obrovský tok informácií, ktoré vieme použiť i pri optimalizácii. Naše aktivity využívajú všetky možnosti, aby sme váš web dostali na vyššie pozície a aby ste boli atraktívni aj pre samotných návštevníkov.


Odoslané do SEO blog kategórie

bottom2
top2
2018.06.22.

Optimalizácia web stránok: Chcete zvýšiť návštevnosť webu?

Optimalizácia web stránok

Optimalizácia web - stránok

(SEO) zahŕňa viacero metód, ktoré dokážu zoptimalizovať webovú stránku tak, aby mala dobré hodnotenie z pohľadu vyhľadávačov a umiestnila sa na prvých pozíciách aj napriek silnej konkurencii. Môžeme ich rozdeliť na on - page seo a off - page seo.

 

Na čo všetko má vplyv optimalizácia web stránok? Je dôležité on - page aj off - page SEO? V prvom rade by sme mali nadobudnúť určitý nadhľad a pozrieť sa na svoj web ako návštevník, ktorý tu hľadá konkrétnu informáciu. Nepotrebuje, aby ho zavalili informácie a reklamné okná.

 

SEO, čo to je?

On - page faktory sú postupy, ktoré vykonávame priamo na stránke, ale aj samotný design web stránok. Majú veľmi dôležitú úlohu a ak dodržíme určité odporúčania a postupy, prípadne seo návod, môžeme získať kvalitnú webovú stránku, na ktorú budú návštevníci radi chodiť.

 

Off - Page SEO

Teraz sa zameriame na off - page faktory. Sú súčasťou tzv. internetového marketingu. Internetový marketing má rôzne formy: SEO, propagácia na sociálnych sieťach, rôzne aktivity ako sú súťaže pre návštevníkov, e-mail marketing, newsletter, affiliate program, retargeting (princíp cookies).  

 

Rozoberme si to po poriadku. Off - page vychádza z budovania kvalitných odkazov medzi jednotlivými webovými stránkami, linkbuilding. Ako však dosiahnuť, aby boli naše odkazy kvalitné a dobre hodnotené z pohľadu vyhľadávača? Vstupuje sem PageRank, kde sa hodnotí dôležitosť stránky, TrustRank, teda dôveryhodnosť webových stránok a samozrejme relevantnosť jednotlivých webov. To znamená, že prepojenie medzi jednotlivými stránkami, by malo byť postavené na logike a spájalo tematicky podobné stránky. Takto sa vytvorí akási logická súvislá línia a návštevníkom to prinesie informácie, ktoré ich zaujímajú v súvislom slede.

 

Kvalitné odkazy pre web

Ako získať kvalitné odkazy pre váš web? Spôsobov je niekoľko. V minulosti sa to celé točilo okolo zoznamov a katalógov, kde ste web zaregistrovali. Populárne bolo i písanie článkov, ktoré odkazovali na váš web. Okrem písania článkov, môžeme spomenúť i kupovanie odkazov a tiež ich výmenu (link exchange) medzi jednotlivými stránkami. Práve tu je dôležitá spomínaná relevancia.

 

Ďalšou možnosťou je linkbaiting. Ide o techniku “vábenia”. Vytvoríte nejakú službu alebo článok, ktorým chcete pritiahnuť čo najviac záujemcov o spätné odkazy. Odkazy vám prinesú nových návštevníkov.

 

Social bookmarking je propagovanie a šírenie informácii medzi ľuďmi prostredníctvom ukladania linkov na web stránky, tie sa zdieľajú s ostatnými. Ide o verejné záložky, prípadne môžu byť  zdieľané s určitou skupinou užívateľov.


Jednotkou sú v súčasnosti určite všetky social media. Poskytujú nám neuveriteľne veľa možností a priestor pre našu kreativitu. Pomocou sociálnych sietí zväčšíte silu webu a tým pádom zvýšite návštevnosť.


Odoslané do SEO blog kategórie

bottom2
top2
2018.06.15.

Linkbuilding: Ako získať kvalitné spätné odkazy pre web?

Linkbuilding

Súčasné trendy optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) sa výrazne posunuli a my môžeme využívať naozaj najrôznejšie techniky na to, aby sme našu webovú stránku dostali na výslnie. Radi by sme sa pozreli na techniku, ktorá sa využíva už niekoľko rokov a stále má čo povedať. Ide o vytváranie spätných odkazov - linkbuilding.

 

 

 

 

 

Linkbuilding, o čo ide?

 

Najskôr by sme si v skratke mohli povedať, o čo ide, keď sa povie linkbuilding. Patrí medzi off-page SEO, teda vykonávame zmeny, ktoré sa netýkajú priamo web stránok. Linkbuilding si môžeme predstaviť ako vytváranie nejakej reťaze, ktorá spája vzájomnými odkazmi jednotlivé stránky. Aj tu samozrejme platia nejaké pravidlá, ktoré podporia kvalitu webu.

 

Zase len ten obsah?!

Odkazy na iné stránky voláme hyperodkazy. Ak naše odkazy smerujú na kvalitné stránky, ktoré sú obsahovo bohaté a majú tematickú súvislosť s našou stránkou, tak to má priamy vplyv pri hodnotení nášho webu, je to kvalitný linkbuilding. Ten sa následne umiestni na vyšších pozíciách vo vyhľadávačoch. Google využíva roboty, ktoré prechádzajú jednotlivé stránky a hodnotia ich na základe viacerých kritérií. Dôležitú úlohu tu zohráva relevancia s hľadanými výrazmi od návštevníkov.  Spokojnosť návštevníkov je prvoradá. Teda, ak budeme mať silný a pútavý obsah, prilákame nielen návštevníkov, ale aj z pohľadu Googlu bude náš web silný.

 

Kvantita na úkor kvality?

Čo sa týka množstvo odkazov, ktoré získavame linkbuildingom, tak by sme mohli skonštatovať, že to nie je až taký dôležitý údaj. Väčší počet odkazov môže pomôcť webu v jeho hodnotení, ale iba v tom prípade, že sú odkazy kvalitné. Teda zdôrazňujeme: “kvalita, kvalita, kvalita…”. V súčasnosti je mnoho zástancov, ale i odporcov linkbuildingu. Mnohí, ktorí sa zaoberajú optimalizáciou webových stránok sú presvedčení o tom, že nemá žiadny vplyv na pozície vo vyhľadávači. Opak je však pravdou.

 

Ako získať kvalitné spätné odkazy a nevytvárať linkbuilding na základe kvantity? Môžete nadviazať spoluprácu so stránkami, ktoré sú podobné obsahovo a vymeniť si odkazy navzájom. Čiže si robíte PR navzájom. Veľmi prirodzeným spôsobom je písanie článkov, ktoré môžete umiestňovať na rôzne weby. Podmienkou tu je, aby išlo o článok s kvalitným obsahom, ktorý zaujme. Odkazy v článku by mali byť prirodzené a čitateľa informovať o ďalších zaujímavých veciach k danej téme. Na web by ste mali prinášať neustále nový obsah a aktuality. Pre uverejňovanie článkov by ste si mali vyberať weby, ktoré sú silné a majú svoju základňu návštevníkov.

 

Písanie PR článkov

V článkoch sú dôležité odkazy, ktorými privediete návštevníka k ďalším informáciám, no nemali by byť umelo vytvorené, ale mali by mať prirodzený charakter a byť súčasťou témy. Je dobré, ak je v článku umiestnený aj  interný odkaz na váš web. Použitie kľúčových slov je dôležité, ale tiež to nie je nutné preháňať. Článok by mal rozoberať tému do hĺbky, zamerať sa na detaily a aktuality.

 

Na získanie odkazov sa často využívajú i komentáre pod článkami. Odkazy k príbuznej téme vyzerajú prirodzene a majú dobrú odozvu u ľudí.

 

Žijú katalógy?

Registrácia v katalógoch, kde návštevník mohol nájsť váš web sa v súčasnosti už využíva oveľa menej (zoznam.sk, atlas.sk, azet.sk). Web sa zaregistroval do desiatok či stoviek katalógov a očakával sa príliv návštevníkov. Tieto metódy však Google penalizuje, takže namiesto očakávaného zvýšenia návštevnosti, vám klesne hodnotenie webu.


Aké sú ďalšie možnosti?

Zaujímavou alternatívou sú i fóra. Ľudia hľadajú na internete odpovede na najrôznejšie problémy. Je veľká pravdepodobnosť, že nájdete tému, ktorá sa dotýka vášho webu a môžete sa zapojiť do diskusie. Dôležité je, aby ste si prečítali ostatné príspevky a následne sa tematicky i logicky zapojili. Opäť platí, že prirodzenosť je nadovšetko.

 

Veľkým zdrojom sú i sociálne siete. Viete si vytvoriť peknú základňu návštevníkov, ktorí môžu ďalej odkazovať na váš web. V ideálnom prípade si získajte ľudí, ktorí majú veľa sledovateľov a ovplyvňujú verejnú mienku. Podobne je na tom i šírenie videí, ktoré ľudia milujú. Tu sa opäť vraciame k tomu, že obsah hrá veľmi dôležitú úlohu. Ak máte zaujímavý obsah, záujem o váš web sa dostaví a ľudia začnú odkazovať na váš obsah. Túto techniku nazývame linkbaiting.


Odoslané do SEO blog kategórie

bottom2
« Staršie príspevky
© 2008-2016 Všetky práva vyhradené.