top2

Budovanie spätných odkazov

Oboznámte sa s procesom budovania PR spätných odkazov!

 

Kliknutím na slová /odkazy/ sa presuniete na vybraný článok:

 

-       Budovanie PR spätných odkazov s nami, pomocou najlepších metód

 

-       Čo je budovanie spätných odkazov?

 

-       Čo je budovanie PR spätných odkazov?

 

-        Koľko času potrebujeme na dosiahnutie úspechu?

 

-       Najdôležitejšia je Vaša istota

 

-       Čím sú naše služby lepšie ako služby konkurencie?

 

 

Budovanie PR spätných odkazov s nami, pomocou najlepších metód

 

Budovanie spätných odkazov webových stránok podľa aktuálnych usmernení Google.sk realizujeme už niekoľko rokov, čoho dôkazom sú webové stránky, ktoré sa na prvých stránkach udržiavajú nielen dni alebo mesiace, svoje popredné pozície si dokážu udržiavať dlhodobo.

 

Ako výsledok dôslednej a účinnej práce si môžete trvácne užívať umiestnenie Vašej webovej stránky vo vedúcich pozíciách. Ich popredné umiestnenie bude mať pozitívny dopad a prinesie do Vášho života ďalšie pracovné úspechy.

 

Tieto úspechy dosiahnete vďaka zvýšenej návštevnosti webovej stránky, resp. rozšíreniu okruhu zákazníkov Vami ponúkanej služby alebo produktu! Viac o optimalizácii pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom si môžete prečítať tu.

 

 

Čo je budovanie spätných odkazov?

 

Podstatou budovania spätných odkazov je, že pre Vašu webovú stránku bude vybudované prepojenie na iných webových stránkach, t. j. budú vybudované odkazy na ňu. Odkaz je prepojením, prostredníctvom ktorého sa kliknutím presuniete na inú webovú stránku. Odkazy majú priamy vplyv aj na umiestnenie stránky vo vyhľadávaní, preto si webové stránky často pomáhajú umiestnením odkazov, aby si takto zlepšovali svoje umiestnenia v Google prostredníctvom budovania odkazov. Pre budovanie odkazov je potrebné vytvárať články s obsahom špecifickým pre danú stránku a umiestniť ich na inú webovú stránku. Prostredníctvom tohto odkazu umiestneného v obsahu inej stránky sa môžete odvolať na svoju vlastnú webovú stránku a vytvoriť tak viac odkazov.

 

Nižšie môžete vidieť ilustráciu procesu priebežného budovania odkazov.

Na obrázku je možné vidieť, ako prebiehalo priebežné budovanie odkazov v jednotlivých mesiacoch.

Budovanie spätných odkazov je však oveľa komplexnejším a komplikovanejším procesom, pretože pred aj počas budovania odkazov je potrebné zohľadniť mnoho hľadísk!

Niekoľko najdôležitejších hľadísk:

-       Dôležitá je relevantnosť, t. j. z nakoľko primeraného textu daný odkaz prichádza.

-       Dôležitá je „sila“ webovej stránky z ktorej odkaz na našu stránku pochádza, dôvera Google voči nej.

-       Dôležitá je hodnota PageRank webovej stránky, ktorý sa vzťahuje na nás.

-       Dôležité je prepojenie textov v Anchor odkazoch.

-       Pri procese budovania odkazov je dôraz na sústavnosti, nie na rýchlosti.

 

 

Čo je budovanie PR spätných odkazov?

 

Pr vlastne znamená hodnotu PageRank, čo je jedným z ukazovateľov Google, ktorým posudzuje silu konkrétnej webovej stránky a tiež fakt, nakoľko hodnotné prepojenie nám dokáže poskytnúť.

 

Proces budovania PR spätných odkazov vyzerá u nás nasledovne:

Webové stránky, na ktoré umiestňujeme články so špecifickým textom disponujú vysokými Pr, čiže PageRank hodnotami, čo zohráva dôležitú úlohu v tom, aby si získali čo najväčšiu dôveryhodnosť u Google.

 

Naše webové stránky poskytujú silné a dôveryhodné odkazy, nakoľko disponujeme mnohoročným dôveryhodným hodnotením zo strany Google. Preto odkazy, ktoré umiestnime na neustále obnovujúce sa články pozostávajúce z 1000-1200 znakov sú schopné dodať Vašej stránke či podstránkam väčšiu dynamiku. Takýmto spôsobom docielime, že sa Vaša webová stránka dostane na popredné umiestnenia, o ktorých môžu mnohí iba snívať!

 

Dôležitou súčasťou budovania spätných odkazov je aj výber vhodných kľúčových slov, pretože ich výber v budúcnosti vo veľkej miere ovplyvní výsledky vyhľadávania. V prípade, že prejavíte záujem aj o túto službu, radi Vám pomôžeme aj pri výbere a zadaní najvhodnejších kľúčových slov!

Viac informácií si môžete prečítať o komplexnej Google optimalizáciia pre vyhľadávače tu.

 

 

Koľko času potrebujeme na dosiahnutie úspechu?

 

Nakoľko sa jedná o Vaše podnikanie je samozrejmé, že by ste radi videli svoju webovú stránku na prvých stranách čo najskôr.

 

Môže sa stať, že iné firmy Vám ponúknu vzostup pozície webovej stránky za kratší čas, musíte si však byť vedomí skutočnosti, že zabezpečenie efektivity výsledkov si vyžaduje čas! Tento čas môže znamenať dni, týždne ale hoci aj mesiace, všetko záleží od kvality webovej stránky a jej súčasnej pozície. Tieto hľadiská sú v tomto prípade nezanedbateľné.

Práca, ktorú realizujeme zahŕňa v každom prípade najdôslednejšie postupy, na ktorých si dávame veľmi záležať, o každú webovú stránku sa staráme, ako keby bola našou vlastnou a zabezpečíme jej stabilné a trvalé pozície.

 

 

Najdôležitejšia je Vaša istota!

 

Často sa stretávame s napohľad skvelými, farebnými a multifunkčnými webovými stránkami.

Toto je však mnohokrát dôležité len pre užívateľov, pretože nezávisle od toho, že tieto užívateľské plochy síce priťahujú viac návštevníkov, k úspešnosti našej práce prispievajú dôležitejšie informácie ukrývajúce sa za týmito funkciami. Tak ako sa vykonáva v prípade podnikaní analýza konkurenčného prostredia, tak ju z hľadiska odkazov vykonávame v prípade záujmu aj my počas budovania Pr odkazov.

 

V záujme úspešnosti a udržania si vedúcej pozície stránky vo výsledkoch vyhľadávania Google poskytujeme aj ďalšie doplnkové služby, ktoré prispievajú k skvalitneniu webovej stránky a následnému dosahovaniu lepších umiestnení. V prípade záujmu vykonáme potrebné zmeny nastavení, ktoré boli pri jej tvorbe zanedbané. V mnohých prípadoch sú totiž dôvodom stagnácie webovej stránky práve nevhodné nastavenia.

 

Ponúkame Vám široké spektrum možností, preto sa na nás môžete s dôverou obrátiť!

SEO poradenstvo

 

 

Čím sú naše služby lepšie ako služby konkurencie?

 

  • Pracujeme podľa najnovších a najúčinnejších smerníc, ktoré sú podložené medzinárodnými skúsenosťami, a za ktoré sa môžeme zaručiť! Neustále sledujeme prípadné zmeny v tejto oblasti, preto je chybovosť našej práce nulová!
  • Pracujeme podľa zákaznícky orientovanej komunikačnej stratégie, zákazníkom sme k dispozícii neustále a poskytujeme im maximálnu starostlivosť. Zákazníci sa nás môžu pýtať bez obmedzenia, sme im k dispozícii neustále.
  • U nás platíte len za služby, o ktoré máte naozaj záujem!

 

Budovanie Pr odkazov realizujeme na web stránkach s vysokou PageRank hodnotou, ako aj na stránkach s hodnotami Pr3, Pr4, resp. Pr5. Tieto silné webové stránky dodajú silné a dôveryhodné odkazy aj Vašej webovej stránke. K tomuto prispeje aj pravidelné uverejnenie článkov, resp. ďalšie služby.

Viac informácií si môžete o SEO optimalizácii podľa miery úspešnosti prečítať tu.Csatlakozz a beszélgetéshez!
bottom2
 Gyimesi András+ © 2008-2016 Professional SEO s.r.o. Všetky práva vyhradené.