„SEO” kategórie archív
2017.02.22.

Ak chcete SEO optimalizáciu na jedno kľúčové slovo, tak to radšej nerobte!

SEO optimalizácia na jedno kľúčové slovoKeby ste sa hociktorého majiteľa webu opýtali (ktorý nemá príliš veľké skúsenosti ohľadne SEO optimalizácie pre vyhľadávače), či by bol spokojný, keby sa jeho web dostal s jedným kľúčovým slovom na prvú pozíciu vo vyhľadávaní, jeho odpoveď by znela: áno!
Vysvetlíme Vám, že prečo je to zlé riešenie. Úplne bežne sa stáva, že majiteľ webu, ktorý vyhľadá SEO špecialistu, žiada, aby sa jeho webová stránka dostala na prvú pozíciu v Google výsledkoch vyhľadávania na jedno kľúčové slovo. Dokonca väčšina jeho otázok smeruje práve k tomu: či sa dá dostať web na prvú pozíciu na jedno kľúčové slovo. Pritom webová stránka s takouto SEO optimalizáciou môže prísť aj o dobré hodnotenie Google. S jedným kľúčovým slovom na prvej pozícii nedosiahnete nič, alebo iba veľmi málo.


Z dlhodobého hľadiska je lepšie robiť SEO optimalizáciu na long tail kľúčové slová. Čo je vlastne long tail (po slovensky: dlhý chvost)? Long tail kľúčové slová sú slovné spojenia - viacslovné výrazy, frázy. Tieto kľúčové slová sú veľmi konkrétne, síce sa na ne menej vyhľadáva, preto je konkurencia menšia, a tým je väčšia šanca dostať web na popredné pozície vo vyhľadávači.
Popravde, neoplatí sa pracovať s jedným všeobecným kľúčovým slovom. Ak je web dobre postavený, tak pozícia hlavného kľúčového slova nebude taká dôležitá, nakoľko prinesie iba veľmi malú časť celkového obratu.

 

Nezabudnime ani na AdWords! V prípade všeobecných kľúčových slov je takmer isté, že pri organickom vyhľadávaní treba počítať aj s AdWords reklamami. (To, čo Google dá, to Google aj zoberie...) Preto sa stáva, že aj keď sa webová stránka nachádza na popredných pozíciách na dané kľúčové slovo, málo návštevníkov klikne na stránku.

 

Oplatí sa teda podriadiť celú web stránku jednému všeobecnému kľúčovému slovu? Hlavne, keď vieme, že obrat z jedného kľúčového slova predstavuje pomerne malý podiel celkového obratu? Samozrejme, že nie. Na všeobecné kľúčové slová je obrovská konkurencia. Navyše, všeobecné kľúčové slová majú horší konverzný potenciál, ako long tail kľúčové slová. Na long tail vo veľkej miere vyhľadávajú tí, ktorí majú vážny záujem o daný produkt alebo službu, často s úmyslom nakúpiť.


Odoslané do SEO kategórie | Komentujte!

2017.02.17.

Čo robiť, ak na webe máte takmer identické produkty? Čítajte tipy pre prevádzkovateľov e-shopov

Indentické produkty v e-shopeMajitelia e-shopov dobre vedia, že v prípade niektorých produktoch môže nastať situácia kedy sú niektoré produkty takmer identické a líšia sa iba v detailoch: napr. vo veľkosti, farbe, atď. Otázka, ktorá sa v takýchto prípadoch vynára: vyriešime problém s duplicitou (o ktorej vieme, že Google trestá) tak, že si určíme preferovanú produktovú stránku a následne ostatné podobné stránky presmerujeme kanonickou url na preferovanú stránku? Pri použití kanonických url adresách sa stránky zlúčia a Google bude indexovať iba nami preferovanú verziu stránky, následne sa ostatné stránky nezobrazia v Google vyhľadávaní.   

 

Existuje iná cesta? Samozrejme existuje, len je zložitejšia a časovo náročnejšia. V takomto prípade treba každú produktovú stránku prerobiť na originálnu a jedinečnú, aby internetový vyhľadávač Google každú takúto stránku hodnotil ako originál. Menšie e-shopy môžu mať kapacitu na prepracovanie každej stránky, ale pre väčších internetových obchodov kvôli obrovskej databáze by to bola príliš obrovská práca, preto sa do nej radšej ani nepúšťajú. Situáciu iba komplikuje, ak dáme Google zaindexovať dve podobné stránky bez toho, aby sme preferovali našu hlavnú produktovú stránku. V tomto prípade necháme rozhodnutie na vyhľadávač Google, aby si vybral pre neho najrelevantnejšiu stránku, a podobné stránky môže z výsledkoch vyhľadávania odstrániť.

 

Môžeme povedať, že v niektorých prípadoch je menej naozaj viac, t. j. uspokojme sa radšej s tým, že indexovaných stránok máme menej, a používajme kanonické url adresy tak, ako to spoločnosť Google odporúčala už v roku 2009.


Odoslané do SEO kategórie | Komentujte!

2017.02.09.

Používate na svojom webe vyskakovacie okná? Potom je pravdepodobné, že Google Vás potrestá!

Vyskakovacie okná Google penalizujeGoogle na svojej oficiálnej stránke informoval o tom, že od 10.-ho januára začne už vopred avizované penalizovanie tých webových stránok, ktoré používajú vyskakovacie okná. V praxi to znamená, že na webových stránkach, kde návštevníkom znemožňujú jednoduchý prístup vyskakovacie okná (tzv. pop-up), nebudú dosahovať dobré umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania. Spoločnosť Google zároveň dodala, že v prípade webových stránok s pop-up oknami je len toto len jedna z niekoľko stoviek kritérií, na ktoré Google prihliada pri zoradení výsledkoch vyhľadávania. Napríklad webová stránka s relevantným obsahom môže dosahovať dobré pozície vo vyhľadávači napriek tomu, že používa vyskakovacie okná.

 

Aké ponaučenie z toho vyplýva pre SEO optimalizátorov web stránok? Musia dávať pozor na to, aby reklamy na webe neboli agresívne, inak Google bude penalizovať posunutím nižšie vo výsledkoch vyhľadávania. Vo svete SEO optimalizácie, kde prebieha tvrdý boj o každú jednu pozíciu môže byť rozhodujúce to, že Google s takmer určitosťou posunie web nižšie len kvôli tomu, že sa na web stránke používajú vyskakovacie okná.

 

Faktom je, že návštevníkov mimoriadne ruší, keď po načítaní/ alebo počas prezerania webu vyskočia vyskakovacie okná. Faktom je tiež, že používaním vyskakovacích okien sa návštevníkom mimoriadne efektívne dajú vnucovať informácie, lebo či chcú či nechcú, vidia obsah pop-up okien. Je pritom pravda, že vyskakovacie okná prekrývajú práve hlavný obsah webovej stránky, pritom návštevník nie preto klikol na danú stránku, aby sa tam stretol s rôznymi agresívnymi reklamami. (V dnešnej dobe to, že sa na webových stránkach nachádzajú reklamy je takou samozrejmosťou, ako reklamné prestávky pre diváka televízneho programu.) Penalizácia webu za používanie vyskakovacích okien sa zatiaľ týka len stránok v mobilnom vyhľadávaní. Toto je znepokojúce hlavne pre užívateľov smartfónu, lebo mnohí návštevníci na prehliadanie nepoužívajú Wi-Fi pripojenie, ale mobilný internet, a práve nevyžiadané reklamy zbytočne odčerpajú časť predpaletených mobilných dát.    

 

Google bude penalizovať tie web stránky, ktoré používajú vyskakujúce okná, kde:

  • vyskakovacie okná sú príliš veľké a prekrývajú väčšinu obsahu – nezávisle od toho, že sa pop-up okná objavia okamžite alebo oneskorene,
  • sú reklamy vyzývajúce návštevníkov na inštaláciu rôznych aplikácii, a až po zrušení/ zavretí sa dostanú k hlavnému obsahu webu
  • sa hlavný obsah zobrazí až po odrolovaní, lebo až pod vyskakovacím oknom sa nachádza obsah, ktorý návštevník hľadal,
  • vyskakovacie okno vyskočí až po odrolovaní.

Google pritom určil aj výnimky, keď používanie vyskakovacích okien nepenalizuje a nepokladá ich za obťažujúce. Sú to:

  • ak informujete návštevníka o tom, že webová stránka používa súbory cookies, čo je vlastne v súlade s legislatívou
  • ak sa používajú z náboženských dôvodov
  • vyskakovacie okná sa objavia pri opúšťaní web stránky (exit pop-up).

Spoločnosť Google dodala, že sa penalizácia nevzťahuje na celý web, len na samotný url s vyskakovacím oknom. Dôležité je vyzdvihnúť aj to, že Google zaujíma výhradne to, že s čím sa návštevník prichádzajúci na web z výsledkoch vyhľadávania stretne pri kliknutí na web stránku. Google naďalej povoľuje pop up okná, ktoré neprekrývajú obsah web stránky.
Oplatí sa teda venovať pozornosť tomu, čo Google penalizuje a čo nie, a na základe toho sa rozhodnúť, že sa vyskakovacie okno v akej forme objaví na danej web stránke.


Odoslané do SEO kategórie | Komentujte!

2017.01.25.

Dobré rady pre SEO optimalizáciu webových stránok na rok 2017

Novinky pre SEO optimalizáciu

Novinky v SEO optimalizácii web stránokTen, kto sa aspoň trochu vyzná v oblasti SEO optimalizácie pre vyhľadávače vie, že ak ide o SEO optimalizáciu, od Google nemôže očakávať nejakú výnimočnú pomoc. V roku 2017 ale nastali zmeny, pretože hovorca Google Jon Mueller predsa len poskytol nejaké dobré rady. Pozrime si ich.

Web stránky optimalizované pre smartfóny

Po prvé sú tu mobilné telefóny. Ani nemusíme hovoriť o tom, akú dôležitú úlohu v našom živote zohrávajú mobilné telefóny. V dnešných časoch napr. aj na využitie sociálnych sietí sa stále viac používa smartfón, ako napr. počítač. Preto sa ani niet čomu čudovať, že tento trend platí aj pri SEO. Vo svete existujú také regióny, kde v domácnostiach už ani nenájdeme klasické počítače, užívatelia využívajú iba smartfón alebo tablet. Na to, že mobilné telefóny budú zohrávať v tomto roku ešte dôležitejšie úlohu, ako v predchádzajúcich rokoch, môžeme vziať jed. Musíme sa pripraviť na to, že Google v roku 2017 pri hodnotení uprednostní mobilné verzie jednotlivých webových stránok. Nakoľko mnohé SEO nástroje analyzujú práve počítačové verzie webových stránok, od teraz to môže byť zavádzajúce, pretože základom určenia pozícií – ako sme už spomínali – budú mobilné verzie webových stránok.
 

Vyskakujúce okná

Google už v roku 2016 upozornilo na to, že popri „mobile first“ treba dávať pozor na vyskakujúce okná. Vyskakujúce okná kazia „user experience“, tzv. užívateľskú skúsenosť – hlavne v mobilnom prostredí. Google tieto vyskakujúce okná od tohto roku trestá. Trestať sa budú hlavne tie web stránky, kde návštevníkom prichádzajúcich z vyhľadávania vyskočia veľké vyskakujúce okná, čím kazia užívateľskú skúsenosť. (Sankcie sa nevzťahujú na exit pop-up, a tiež na ostatné vyskakujúce okná). Na vyskakujúce okná treba dávať pozor, nakoľko prinášajú sankcie vo forme zhoršenia pozícií vo vyhľadávaní.
 

HTTPS

Nezabudnime ani na zabezpečenie webových stránok. Od tohto roku vyhľadávač Chrome ukazuje užívateľom, keď webová stránka nepoužíva bezpečné HTTPS pripojenie. Toto môže užívateľa odradiť od kliknutia na webovú stránku, čo môže mať negatívny dopad aj na pozície webovej stránky vo vyhľadávači.

 

Podľa slov hovorcu Google, toto by mali byť najdôležitejšie veci, ktorým každý SEO odborník musí venovať potrebnú pozornosť.

 

Ak budeme hore uvedeným skutočnostiam venovať patričnú pozornosť, tak naďalej môžeme byť úspešní na trhu s našimi už existujúcimi znalosťami. Ostatné, ako základy SEO optimalizácie, kvalitné obsahy, silné spätné odkazy aj v tomto roku zostanú nezmenené.


Odoslané do SEO kategórie | Komentujte!

2017.01.20.

Internetový marketing s Professional SEO s.r.o.

Internetový marketing - kvalitná SEO optimalizácia pre vyhľadávače

V našom článku sa zaoberáme s hlavnými zásadami SEO optimalizácie pre vyhľadávače, ktoré Vám pomôžu pri zvýšení kvality Vašej web stránky.

Optimalizácia pre vyhľadávače nie je veda o raketách - tento výrok pochádza od Randa Fishkina,  jedného z najuznávanejších SEO odborníkov. Dobrou správou je, že je to pravda - základy optimalizácie pre vyhľadávače sa môže naučiť naozaj každý. Zlá správa však je, že tento výrok odznel už pred niekoľkými rokmi a od tej doby sa aj tomto remesle veľa zmenilo.
Ako začať?


1.  Výber kľúčových slov


Výber kľúčových slovZákladom dobrej a účinnej optimalizácie  je vždy správny výber kľúčových slov. Porozmýšľajte nad tým, ktoré slová by ľudia použili vo vyhľadávači pri hľadaní Vášho produktu, Vašej služby. Našim cieľom je nájsť všetky potencionálne možnosti, pretože s ich pomocou sa dostanú zákazníci na Vašu webovú stránku. Každá stránka alebo podstránka by sa mala zamerať iba na jedno kľúčové slovo, len tak môže byť významný zisk prichádzajúci z vyhľadávača. Základný zoznam môžete neskôr rozšíriť. Ktoré slová sú najčastejšie vyhľadávané? V tom Vám pomôže  vyhľadávač kľúčových slov Google Adwords. Pozrite sa, že ktoré slová sa najčastejšie používajú a i na to, aké veľké je konkurenčné prostredie na dané kľúčové slová.

Na základe vyššie uvedených podmienok si určite poradie kľúčových slov.

2. Dokonalá SEO optimalizácia


Dokonalá SEO optimalizáciaAk ste si už vybrali kľúčové slová, môžete začať s budovaním stránky. Usilujte sa o kvalitný obsah, článok musí zodpovedať otázky zákazníka, musí byť prehľadný, ľahko zrozumiteľný, no zároveň informatívny. Dbajte na názvy článkov, alt tagy obrázkov, a na správne interné prelinkovanie a externé odkazy.

Ak chcete ísť na istotu, tak nech je Váš článok 10x lepší ako ten od konkurencie.


3. Budovanie spätných odkazov

Budovanie spätných odkazovVyhľadávanie na Google je založené na spätných odkazoch, čo znamená, že odkazy majú veľmi dôležitú úlohu v rebríčku vyhľadávania. Ak chcete získať dobré umiestnenie, budete potrebovať odkazy, ktoré sú odkazujú na Vašu web stránku. Pred časom postačili aj katalógové linky, v súčasnosti sa však trestajú. Hoci sa kúpené linky priečia zásadám Googlu, na domácom trhu sa im však bohužiaľ nevyhneme. Prirodzené získavanie odkazov vôbec nie je ľahké a aj konkurencia kupuje odkazy. Buďte si vedomí rizika, a dobre si zvážte odkiaľ spätné odkazy kupujete. Aby ste sa vyhli rizikám, nechajte budovanie spätných odkazov na profesionálnych SEO odborníkov, na spoločnosť Professional SEO s.r.o.

Podľa Matta Cuttsa, vedúceho tímu Google webspam, prirodzený odkaz je ten, o ktorom dopredu nevieme. Prirodzený odkaz dokážete získať v prípade, ak je Váš obsah výnimočne dobrý a ak Vašu značku pozná veľa ľudí.


4. Web stránka má byť pre užívateľa


Web stránka má byť pre užívateľaWeb stránka je pre užívateľa. To neznamená len to, že webová stránka je
mobile friendly, čo je v dnešnej dobej už úplný základ. Web stránka musí byť rýchla. Štúdie poukazujú na fakt, že návštevníci už po dvoch sekundách strácajú trpezlivosť a následne stránku opúšťajú. Vaše články musia byť pre čitateľov príťažlivé. Veľmi zlým signálom je,  ak sa užívatelia vrátia k vyhľadávaniu. Články musia zodpovedať otázky užívateľa, aby sa na stránke zdržali čím dlhšie a aby si prezreli aj ďalšie podstránky. Vybudujte značku, komunikujte s návštevníkmi stránky, aby ste tak zvýšili prestíž a dôveru voči vašej značke.


5. Nezabúdajte, dôležitá je konverzia


Professional SEO s.r.o.Každá webová stránka musí mať prvotný cieľ: získanie potencionálnych zákazníkov a objednávok. Optimalizácia konverzie už nie je súčasťou optimalizácie pre vyhľadávače, ale aj napriek tomu musí byť medzi nimi úzka spolupráca. Ak by ste sa chceli hlbšie ponoriť do optimalizácie pre vyhľadávače, vrelo Vám odporúčame online kurz Moz optimalizácie pre vyhľadávače pre začiatočníkov. Na to, aby všetko spolu dokonale fungovalo je nevyhnutná pomoc SEO odborníka. Vyššie uvedený opis je len kvapkou v mori. O internetovom marketingu a optimalizácii pre vyhľadávače existuje obrovské množstvo literatúry. Profesiu SEO odborníka si môže za niekoľkých rokoch praxe osvojiť ktokoľvek, ale čo by sa za ten čas stalo s Vaším podnikaním? Online trh sa vyvíja veľmi rýchlo a ani konkurencia Vás nebude donekonečna čakať. Kým sa vy budete učiť, konkurencia Vás prevalcuje. Zverte sa do rúk profesionálov! My Vám pomôžeme!

Ak máte pri Vašej webovej stránke pocit, že si nedokážete poradiť, vyhľadajte nás!


Odoslané do SEO kategórie | Komentujte!

« Staršie príspevky
Právne vyhlásenie  ♦  Ochrana osobných údajov  ♦  Mapa stránok

 Gyimesi András+ © 2008-2016 Professional SEO s.r.o. Všetky práva vyhradené.