Budovanie spätných odkazov - cenník


Česko


70,- €/ mesiac
so zmluvou na 6 mesiacov
90,- €/ mesiac
so zmluvou na 3 mesiace

Mesačne 10 spätných odkazov

Každý mesiac 10 kvalitných spätných odkazov na webovú stránku.

Maximálne 60 spätných odkazov

Z každej krajiny 60 spätných odkazov, zo 60 rôznych domén.

Domény s koncovkou .cz

Kvalitné a silné spätné odkazy z českých domén.

Originálne články v českom jazyku

Každý mesiac 10 originálnych článkov s cca 1200 znakmi textu so spätným odkazom na webovú stránku.

Budovanie spätných odkazov

Budovanie spätných odkazov vždy z inej domény.

Mesačný report

Mesačný report o budovaní spätných odkazov.

Poradenstvo

 V prípade nejasností alebo otázok bezplatné poradenstvo.

Domény s 11 až 17 ročnou históriou

 Budovanie kvalitných a silných odkazov na mesačnej úrovni z 11 až 17 ročných domén.

Staré a silné domény

Budovanie spätných odkazov zo starých a silných domén na mesačnej úrovni.
Maďarsko


70,- €/ mesiac
so zmluvou na 6 mesiacov
90,- €/ mesiac
so zmluvou na 3 mesiace

Mesačne 10 spätných odkazov

Každý mesiac 10 kvalitných spätných odkazov na webovú stránku.

Maximálne 60 spätných odkazov

Z každej krajiny 60 spätných odkazov, z 60 rôznych domén.

Domény s koncovkou .hu

Kvalitné a silné spätné odkazy z maďarských domén.

Písanie článkov v maďarským jazyku

Každý mesiac 10 originálnych článkov s cca 1200 znakmi textu so spätným odkazom na webovú stránku.

Budovanie spätných odkazov

Budovanie spätných odkazov vždy z inej domény.

Mesačný report

Mesačný report o budovaní spätných odkazov.

Poradenstvo

V prípade nejasností alebo otázok bezplatné poradenstvo.

Domény s 11 až 17 ročnou históriou

Budovanie kvalitných a silných odkazov na mesačnej úrovni z 11 až 17 ročných domén.

Staré a silné domény

Budovanie spätných odkazov zo starých, silných domén na mesačnej úrovni.
Slovensko


70,- €/ mesiac
so zmluvou na 6 mesiacov
90,- €/ mesiac
so zmluvou na 3 mesiace

Mesačne 10 spätných odkazov

Každý mesiac 10 kvalitných spätných odkazov na webovú stránku.

Maximálne 60 spätných odkazov

Z každej krajiny 60 spätných odkazov, z 60 rôznych domén.

Domény s koncovkou .sk

Kvalitné a silné spätné odkazy zo slovenských domén.

Písanie článkov v slovenskom jazyku

Každý mesiac 10 originálnych článkov s cca 1200 znakmi textu so spätným odkazom na webovú stránku.

Budovanie spätných odkazov

Budovanie spätných odkazov vždy z inej domény.

Mesačný report

Mesačný report o budovaní spätných odkazov.

Poradenstvo

V prípade nejasností alebo otázok bezplatné poradenstvo.

Domény s 11 až 19 ročnou históriou

Budovanie kvalitných a silných odkazov na mesačnej úrovni z 11 až 19 ročných domén.

Staré a silné domény

Budovanie spätných odkazov zo starých, silných domén na mesačnej úrovni.
Rakúsko


140,- €/ mesiac
so zmluvou na 6 mesiacov
180,- €/ mesiac
so zmluvou na 3 mesiace

Mesačne 10 spätných odkazov

Každý mesiac 10 kvalitných spätných odkazov na webovú stránku.

Maximálne 60 spätných odkazov

Z každej krajiny 60 spätných odkazov, z 60 rôznych domén.

Domény s koncovkou .at

Kvalitné a silné spätné odkazy z rakúskych domén.

Písanie článkov v nemeckom jazyku

Každý mesiac 10 originálnych článkov s cca 1200 znakmi textu so spätným odkazom na webovú stránku.

Budovanie spätných odkazov

Budovanie spätných odkazov vždy z inej domény.

Mesačný report

Mesačný report o budovaní spätných odkazov.

Poradenstvo

V prípade nejasností alebo otázok bezplatné poradenstvo.

Domény s 11 až 17 ročnou históriou

Budovanie kvalitných a silných odkazov na mesačnej úrovni z 11 až 17 ročných domén.

Staré a silné domény

Budovanie spätných odkazov zo starých, silných domén na mesačnej úrovni.
 Gyimesi András+ © 2008-2016 Professional SEO s.r.o. Všetky práva vyhradené.